Gereformeerde Bond

Van $1

  Inhoudsopgave
  1. 1. Meer informatie
  2. 2. Voetnoten

  Versie vanaf 08:08, 31 mrt 2020

  Terug naar deze versie.

  Terug naar Versie archief.

  Bekijk huidige versie

  Verrijk Christipedia door je kennis of informatie toe te voegen.

  De Gereformeerde Bond, officieel Gereformeerde Bond tot verbreiding en verdediging van de Waarheid in de Protestantse Kerk, is een orthodoxe groepering in de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), die zich ten doel heeft gesteld de waarheid, inzonderheid de Gereformeerde belijdenisgeschriften, te verbreiden en te verdedigen in de Protestantse Kerk, en daarom deze kerk herinnert aan haar eigen belijdenis en aan de noodzaak uit de belijdenis te leven.

   

  „Het gevaar bestaat dat we onze roeping om de kerk op totale gehoorzaamheid aan de Heere te wijzen, door postmodern denken veronachtzamen.” 
  "... wie de gereformeerde belijdenis ziet als een ook voor onze tijd relevante en actuele verwoording van waar het in de Bijbel ten diepste om gaat, wil heel de kerk daaraan binden. Het doel van de Gereformeerde Bond is daarbij te arbeiden tot verbreiding en verdediging van de gereformeerde waarheid, niet om daarmee een boeiend debat met andersdenkenden te creëren. We willen komen tot „de oprichting van de kerk uit haar diepe val en tot wederverkrijging van haar plaats in het midden van ons volk"".

  P.J. Vergunst, algemeen secretaris, 2009[1]

  De kerkdiensten hebben een sobere liturgie, met gezang van (bijbelse) psalmen, omdat men graag rechtstreeks uit de Schrift zingt.

  De prediking is uit de Heilige Schrift en de Heidelbergse catechismus. 

  De Waarheidsvriend is het officiële wekelijkse orgaan van de Gereformeerde Bond. Daarnaast geeft de bond een theologisch tijdschrift uit, Theologia Reformata, en andere publicaties. Ook organiseert zij bezinningsbijeenkomsten, begeleidt zij aanstaande predikanten tijdens hun studie en onderhoudt zij bijzondere leerstoelen aan de theologische faculteiten te Leiden en Utrecht.

  De bond werd in 1906 opgericht binnen de Nederlandse Hervormde Kerk. Aanleiding was het uitblijven van tuchtmaatregelen tegen een predikant die had verklaard het boeddhisme te verkiezen boven het christendom.

  Meer informatie

  Voetnoten

  1. ↑ Nieuwsartikel "Bond mag roeping niet veronachtzamen" op RefDag.nl dd. 24 augustus 2009.


   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.