2009

Van $1

  Versie vanaf 06:30, 30 nov 2020

  Terug naar deze versie.

  Terug naar Versie archief.

  Bekijk huidige versie

  Financiële en economische crisis

  De financiële crisis in de bankenwereld, die in 2008 in de Verenigde Saten begon, verwekt een wereldwijde financiële en economische crisis.

  Volgens het Internationaal Monetair Fonds (januari 2009) komt de wereldeconomie dit jaar vrijwel tot stilstand. Het IMF verwacht een groei van 0,5 procent, de laagste groei sinds de Tweede Wereldoorlog. Van een internationale recessie is sprake is al sprake bij een groei van minder dan 3 procent. Herstel van de economie is niet mogelijk zolang de financiele crisis aanhoudt.

  De VN-arbeidsorganisatie houdt rekening (januari 2009) met een forse toename van de werkloosheid tot 30 à 50 miljoen.

  Volgens het hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten (februari 2009) kan de economische crisis leiden tot sociale onrust en instabiliteit in een kwart van alle landen. Ook kunnen verwoestende handelsoorlogen en protectionisme ontstaan, aldus zijn veiligheidsanalyse.

  In de Verenigde Staten wordt voor 2009 een werkeloosheid van zeker 10% verwacht. Volgens het hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten is de wereldwijde economische crisis is momenteel (februari 2009) de grootste bedreiging voor de veiligheid van de Verenigde Staten. 

  China is één van de grootste houders van Amerikaanse staatsobligaties en heeft daarmee een groot en direkt belang in de Amerikaanse economie. De groei van de Chinese export is enorm afgenomen als gevolg van de in de VS ontstane recessie. Hierdoor hebben duizenden Chinese fabrikanten van bijvoorbeeld speelgoed en kleding hun poorten moeten sluiten (bericht januari 2009).

  Vrijheid

  Persvrijheid voor zevende jaar op rij gedaald

  De persvrijheid is het afgelopen jaar wereldwijd afgenomen. Dat staat in het jaarlijkse rapport van Freedom House, een Amerikaanse organisatie die onderzoek doet naar de vrijheid van de media. Het is volgens Freedom House het zevende jaar op rij dat de persvrijheid daalt, maar het is voor het eerst dat dat gebeurt in elke regio ter wereld. Met name in Rusland, Noord-Afrika en het Midden-Oosten zijn er intimiderende campagnes gaande tegen de onafhankelijke media, aldus het rapport. Freedom House noemt verder Israel, Italie en Hongkong als voorbeelden van landen waar de vrijheid van de journalistiek het afgelopen jaar sterk is achteruitgegaan. Van de 195 onderzochte landen betitelt de organisatie 36 procent als 'vrij', 31 procent als 'gedeeltelijk vrij' en 33 procent als 'onvrij'. Het slechtst scoren onder meer China, Cuba, Iran, Myanmar en Zimbabwe.

  Bron: Radio Nederland Wereldomroep, 1 mei 2009

  Joden en Israël

  Zie vorig jaar 2008 Israel

  Het antisemitisme is nog springlevend in Europa. Eenderde van de inwoners van Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Hongarije, Polen en Spanje is van mening dat de wereldwijde financiële crisis te wijten is aan de Joden [1]. De leider van het Europese Joodse Congres stelt dat de voornaamste schuldige voor het groeiende anti-semitisme op het gehele continent de economische crisis is en niet de operatie op de Gazastrook. In februari dwingt Zweden een Israëlische tennisteam om te spelen in een leeg stadion omdat Islamieten dreigen met oproer.

  In de Israëlische parlementsverkiezingen maken de kiezers een ruk naar rechts. Kadima, Likoed en Israël Ons Huis komen als de grootste partijen uit de bus. Likoed-leider Benjamin Netanyahu formeert een kabinet van bijna dertig ministers. Het is één van de grootste kabinetten in de Israelische geschiedenis. Naast de Likoed-partij bestaat het kabinet uit de Arbeidspartij, het nationalistische Israel Ons Huis (Yisrael Beitenu), de orthodoxe Shas-partij en de kolonistenpartij Joods Tehuis. De uiterst rechtse signatuur van het kabinet wekt in de wereld veel bezorgdheid over de toekomst van het vredesproces met de Palestijnen. 

  De Palestijnen en Israel

  De Palestijnse Bevrijdingsorganisatie (PLO) eist (1) dat de kolonisatie van bezet land stopt en (2) dat Israel de in 1967 bezette gebieden teruggeeft. Anders heeft praten volgens de PLO geen zin.

  Op 27 december 2008 begon Israel een offensief tegen de raketbeschietingen vanuit de Gazastrook, waar de radicaalislamitische Hamas-beweging regeert. Het offensief wordt in 2009 voorgezet.

  Sinds het begin van het offensief laat Israel hulpgoederen door naar de Gazastrook. Hamas plaatst machinegeweren en raketten in kleuterscholen. Israël probeert burgerslachtoffers te vermijden; de terroristen, daarentegen, richten hun geweld op burgers als onderdeel van hun ideologie. Israël gebruikt fosforgranaten voor een rookgordijn (wat toegestaan is) en Hamas vuurt de granaten op burgers af (wat verboden is).

  Hamas is tegen de inzet van internationale troepen, een lange-termijn bestand en beperkingen op de herbewapening.

  De strijd tussen Israel en de Palestijnen is meer dan een strijd om land, het is een botsing van beschavingen, van cultuurkringen. De bloeddorstige rhetoriek ('dood aan Israël') en aanvallen van terreurgroepen zoals Hamas, met op de achtergrond Iran, hebben te maken met een islamitische aanval op de grondvesten van de hele Westerse beschaving. Sommigen zien Israël in naam van de hele Westerse beschaving vechten tegen de woeste haat van de islamitische jihad, die op de Gazastrook wordt vertegenwoordigd door Hamas.

  Maar dieper dan een botsing van beschavingen ligt een geestelijk conflict dat zijn oorsprong heeft in de onzienlijke wereld. De overste van de wereld (de satan) haat het Joodse volk, het oude volk van God, waaruit de Zoon van God naar de mens is voortgekomen, de Heiland der wereld. Jezus, de zoon van Abraham en de zoon van David, zal de satan en zijn gevallen engelen gevangen zetten en de Heerser der wereld zal worden in het 1000-jarig rijk.

  De oorlog drijft vele en allerlei Joden uit in gebed tot God, dat Hij de soldaten zal beschermen en de overwinning brengen tegen een boze vijand die heeft gezworen door te gaan totdat Israël als natie is vernietigd. "Ashkenazi, Sefardische, reform en conservatief, zionisten en anti-zionistische, alle joden zijn allemaal samen in gebed en smeekbede aan de Almachtige voor hun heil, de bescherming en de overwinning op onze vijanden."
  Het lijkt erop dat God beschermt. Er zijn dagelijks rapporten van verbazingwekkende wonderen van bescherming en Goddelijke leiding tijdens de strijd. Verslaggevers en omstanders nemen het woord "Nes" (wonder) in de mond. "Een bejaarde vrouw, gevangen in een appartement volledig vernield door een bom, wandelde met krassen op haar enkel het gebouw uit. De burgemeester van Beersheva voelde op een dag dat hij school moet sluiten voor een dag, en een raket vernietigt volledig een lege kleuterschool. Het bejaarden woningcomplex dat werd getroffen in Nahariya heeft de slaapzalen vernietigd, maar iedereen was gewoon weg aan het ontbijt, zodat niemand gewond raakte. Een man verlaat zijn auto met zijn jonge dochter, en de auto is opgeblazen enkele ogenblikken later nadat hij in de schuilkelder is. Als ze had een paar seconden hadden gewacht, hij en zijn dochter zouden zijn verbrand. Hij was op televisie om het telkens weer te zeggen dat het een wonder was." "Soortgelijke verhalen zoals deze werden ook gehoord tijdens de tweede Libanon oorlog, en gerapporteerd over de Israëlische radio en televisie." (Bron: Dena Gewanter, Miracles are happening in Israel, http://www.israpundit.com/2008/?p=8204 )

  De wereld kijkt bezorgd naar de Gazastrook. "Wereldwijd bestaat grote bezorgdheid over de uitbarsting van geweld in de Gazastrook. De Europese Unie heeft een zware delegatie naar het Midden-Oosten gestuurd om te bemiddelen tussen Israel en de Palestijnen. Onder anderen EU-commissaris Ferrero Waldner en de ministers van Buitenlandse Zaken van Frankrijk, Tsjechie en Zweden zijn meegereisd. De Franse president Sarkozy sluit later ook aan. De Duitse bondskanselier Merkel heeft telefonisch overlegd met de Israelische premier Olmert. De EU heeft Israel opgeroepen het internationaal recht te respecteren en hulp toe te laten voor de Palestijnse bevolking. De VN-Veiligheidsraad is het nog niet eens over een gezamenlijk standpunt. Rusland heeft bij Israel zijn zorgen geuit over het grote aantal burgerslachtoffers in de Gazastrook. In de Arabische wereld zijn de reacties over het algemeen woedend. Egypte en Iran hebben het Israelische grondoffensief in de meest strenge bewoordingen veroordeeld. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rice heeft een bezoek aan China afgezegd in verband met de crisis in de Gazastrook." (Radio Nederland Wereldomroep, 4 jan 2009)

  De Turkse permier Erdogan wil (januari 2009) dat Israël uit de VN gezet wordt. Israel heeft al honderden VN-resoluties naast zich neergelegd. Het Turkse leger echter doodde 700 Koerden in 2008. Het standpunt van de premier is opmerkelijk omdat Turkije bekend staat als de grootste vriend van Israel in de moslimwereld.

  Tijdens het Israelische offensief wordt in verscheidene Europese steden is gedemonstreerd tegen de Israelische aanvallen. Het zijn vooral moslims die de straat opgaan en aanhangers van linkse partijen. ‘Hamas! Hamas! De joden aan het gas!’ scandeerden enkele honderden Marokkaanse jongeren bij een demonstratie in het centrum van Utrecht. Een Nederlands parlementslid die meeliep riep op tot een intifada (volksopstand). Zie filmpje.

  Opvallend is de afkeer voor Israël's optreden als men de wereldwijde verontwaardiging en andere reacties op het optreden van Israel vergelijkt met reacties op oorlogshandelingen elders in de wereld. "Gewoon een vergelijking, de recente oorlogen gevoerd door Rusland tegen Tsjetsjenië. In deze oorlogen hebben Russische troepen tienduizenden Tsjetsjeense burgers gedood, sommigen van hen opzettelijk, op korte afstand en in koelen bloede. Maar die radicale academici die moord en brand schreeuwen tegen Israël (met name in Engeland) hebben nooit opgeroepen tot het bijeengeroepen van tribunalen tegen Rusland wegens oorlogsmisdaden. Evenmin hebben zij opgeroepen tot rechtszaken wegens oorlogsmisdaad van veel andere landen die routinematig burgers vermoorden, niet in een poging om vijandelijke terroristen te stoppen, maar alleen omdat dit deel uitmaakte van hun beleid." (Wim Jongman, Midden-Oosten nieuwsbrenger, 21 jan. 2009)

  Vanaf 18 januari neemt Israel eenzijdig een bestand in acht. Kort daarna neemt Hamas een bestand in acht. Israel begon het offensief in Gaza op 27 december om een einde te maken aan de raketbeschietingen door Hamas. De raketbeschietingen vanuit de Gazastrook blijven echter doorgaan en Israël voert af en toe bombardementen uit op de smokkeltunnels.

  Er is onduidelijkheid over het aantal slachtoffers. Volgens één bron zijn tijdens het offensief dat 23 dagen duurde naar schatting 1300 Palestijnen om het leven gekomen, waarvan 900 burgers, 4300 Palestijnen raakten gewond. Volgens Israel zijn honderden Palestijnse strijders omgekomen, tweederde van de Palestijnse doden zouden terroristen zijn. De militante groepen in Gaza echter zeggen 158 strijders verloren te hebben. (Bron) Aan Israelische zijde vielen dertien doden, voornamelijk militairen.
  90% van de smokkeltunnels tussen Gaza en Egypte zijn verwoest.

  Na de Gazaoorlog gaan de raketbeschietingen vanuit de Gazastrook door.

  Islamitische wereld en Israël

  De Gaza-oorlog heeft de haat jegens Israel vergroot. De vernedering van Gaza wordt gevoeld als een vernedering van de Arabische wereld. Het ongenoegen van de bevolking in de Arabische landen over de houding van hun regeringen neemt toe en daarmee de druk op die regeringen.

  Een lid van de koninklijke familie van Saoedi-Arabië, prins Turki al-Faisal, zegt in januari 2009 dat Israël met zijn militaire aktie tegen Hamas het vooruitzicht op vrede bijna om zeep heeft geholpen. Hij vindt dat de VS hun politiek ten aanzien van Israel en de Palestijnen drastisch moet wijzigen, om verder lijden en slachtoffers onder de Palestijnen te voorkomen. Doen de VS dat niet, dan (1) verliezen ze hun leidinggevende rol in het Midden Oosten, (2) staat de strategische alliantie met Saoedi Arabie op het spel en (3) staat de hele stabiliteit van de regio op het spel. 

  De Iraanse president Ahmadinejad riep half januari de Saudische koning Abdullah op om het voortouw te nemen tot een heilige oorlog tegen Israël. De hoge geestelijke leider Ayatollah Ali Khamenei noemt Israël een "kankergezwel" (maart 2009).

  Verenigde Staten en Israel

  President Obama acht de veiligheid van Israël van groot belang is voor de VS. Hij veroordeelt de raketaanvallen van Hamas als 'onacceptabele terreurdaden'. Voor Obama heeft het oplossen van het conflict in het Midden-Oosten topprioriteit. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken zegt Israel 'onwrikbare' steun toe. Ze is voor een 'agressieve diplomatie' ten behoeve van het vredesproces tussen Israel en de Palestijnen. Ze gelooft in een tweestatenoplossing. 

  Radicale moslimterroristen en Israël

  De radicale moslimterroristen blijven de strijd tegen Israel voorzetten, wat voor overeenkomsten er ook met de Joodse Staat worden gesloten. 

  Internationale spanningen

  De Iraanse president Ahmadinejad wenst (januari 2009) dat president van de Verenigde Staten staten zijn excuses maken voor wat hij noemt 'de Amerikaanse misdaden tegen Iran van de laatste zestig jaar.' In tegenstelling tot zijn voorganger Bush zoekt Obama de dialoog zoekt met Iran.
  Het Westen vermoedt al jaren dat het land aan kernwapens werkt. De Verenigde Staten en de Verenigde Naties hebben Iran sancties opgelegd. Teheran houdt vol dat zijn kernprogramma uitsluitend vreedzame doelen dient. Het Internationale Instituut voor Strategische Studies (IISS) voorspelt in januari 2009 dat Iran genoeg verrijkt uranium zal hebben om later in het jaar één enkel atoomwapen te maken. In februari 2009 reageert het Westen bezorgd op de lancering van een zelfgebouwde satelliet door Iran. De raket zou gebruikt kunnen worden voor het afschieten van kernkoppen. De satelliet is volgens Iran ontworpen voor onderzoek en telecommunicatie.

  Noord-Korea deelt mee dat het op rand van oorlog met Zuid-Korea is (Nieuwsbericht 1 februari 2009). In Zuid-Korea zijn aan de grens met Noord-Korea naar schatting 28.000 Amerikaanse soldaten gelegerd om Zuid-Korea te verdedigen.

  Voetnoten

  [1] Uitkomst van een onderzoek door de Anti-Defamation League onder 3500 personen.


   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.