Geslachtsregisters van Jezus Christus

Van $1

  Inhoudsopgave
  1. 1. Voetnoot

  Versie vanaf 06:15, 27 mei 2020

  Terug naar deze versie.

  Terug naar Versie archief.

  Bekijk huidige versie

  Wat zijn menselijke afstamming betreft, vinden wij twee geslachtsregisters van de Heer Jezus. 

  • Matth. 1 :1-17: de wettelijke lijn van Jezus’ afkomst uit David, als, door Jozefs huwelijk met Maria, de wettige zoon en erfgenaam van Jozef, die uit Davids zoon Salomo was.
  • Luk. 3 :23-38: De natuurlijke lijn van Jezus’ afkomst uit David, door Maria, uit Davids zoon Nathan.

  Luk. 3 :23 moet aldus gelezen worden: "En Hij, Jezus, begon ongeveer dertig jaar oud te worden, en was de zoon (naar men meende van Jozef) van Eli". Omdat Maria een dochter van Eli was, wordt Jezus hier de zoon, dat is de kleinzoon, van Eli genoemd.

  Mattheüs begint het wettelijke geslachtsregister met 'Jezus Christus, Zoon van David, Zoon van Abraham'. Mattheüs gaat terug tot Abraham, de stamvader van het volk Israël. Lucas eindigt het natuurlijke geslachtsregister met 'van Adam, van God'. Hij gaat helemaal terug tot de eerste mens, Adam, die door God is geschapen. 

  Hieronder wordt het voorgeslacht van de Heer Jezus weergegeven, te beginnen met Adam en Eva. Bij David en Bathseba ontstaan twee geslachtslijnen, die van Jozes via Davids zoon Salomo, en die van Maria via Davids zoon Nathan. De lijn van David tot Maria telt meer geslachten dan de lijn van David tot Jozef en staat in onderstaand schema rechts. 

  Jezus_voorgeslacht.JPG

  Fig[1]. Voorgeslacht van Jezus Christus

  Voetnoot

  1. ↑ Opgesteld door Kees Langeveld met de applicatie Family Tree Builder, 30 dec. 2012.


   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.