Klimaatverandering

Van $1

  Versie vanaf 03:21, 6 apr 2020

  Terug naar deze versie.

  Terug naar Versie archief.

  Bekijk huidige versie

  (Verrijk Christipedia door je kennis toe te voegen.)

  Het klimaat van een plaats of gebied is het gemiddelde weer in een periode van enkele tientallen jaren. Het gemiddelde weer is het gemiddelde van temperatuur, vocht, luchtdruk, wind, bewolking en neerslag[1]. Klimaatverandering is de verandering van het gemiddelde weer in de loop van enkele tientallen jaren.

  De huidige klimaatverandering behelst onder meer een stijging van de gemiddelde temperatuur op aarde, de opwarming van de aarde. Van de jaren zeventig tot eind jaren negentig van de 20e eeuw steeg de gemiddelde wereldtemperatuur met 0,7 graden Celcius. Sindsdien echter stijgt de gemiddelde temperatuur op aarde niet meer[8].

  De reële en verwachte gevolgen voor de mens en zijn leefomgeving hebben geleid tot een klimaatcrisis: het koortsachtige besef dat de huidige klimaatverandering grote nadelige gevolgen heeft en dat er nodig iets tegen gedaan moet worden, maar dat het lastig is tot treffende maatregelen te komen.

  De klimaatverandering schijnt meerdere oorzaken te hebben. Volgens veel wetenschappers is de belangrijkste oorzaak de stijging van de hoeveelheid broeikasgassen in de atmosfeer, met name kooldioxide (CO2). Andere wetenschappers schrijven de globale temperatuurstijging vooral toe aan de veranderde activiteit van de zon[9].

  Gevolgen

  De gevolgen van de opwarming van de aarde zijn onder meer dat het poolijs smelt. Groenland is voor 80 procent met ijs bedekt (2009), maar de ijskap smelt. In de periode 2006-2008 verloor het land door smelting van het ijs 273 kubieke kilometer meter water per jaar. De Groenlandse ijskap bevat genoeg water om de zeespiegel van de wereld 7 meter te doen stijgen[6].

  Een gevolg van de stijging van de CO2-concentratie is dat de aarde groener wordt; meer CO2 stimuleert de groei van planten en bomen.

  Verandering in Europa en Nederland

  De gemiddelde temperatuur in Nederland is gestegen.  

  Zomer was warm en zonnig

  De zomer van 2009 was warm en zonnig, en aan de droge kant. Dat blijkt uit gegevens van het KNMI. Het was volgens het weerkundig instituut de negende zomer op rij die warmer was dan het langjarig gemiddelde. De gemiddelde temperatuur over de maanden juni, juli en augustus kwam in De Bilt uit op 17,4 graden, 0,8 graad boven het langjarig gemiddelde. Vooral augustus was warm met een gemiddelde temperatuur van 18,4 graden, tegen 17,2 graden normaa]. De zomer telde 67 dagen waarop het 20 graden of warmer was. Op 25 dagen was het warmer dan 25 graden.

  Radio Nederland Wereldomroep, nieuwsbericht 29 aug. 2009


  Sinds de metingen in Nederland drie eeuwen geleden begonnen tot en met 2007, waren 2006 en 2007 de warmste jaren.

  Het klimaat in West-Europa en in Nederland verandert sneller dan in de rest van de wereld. Nederland warmt sneller op. Sinds 1950 is Nederland twee keer zo snel opgewarmd als de gemiddelde temperatuur in de wereld[4].

  Waaraan merkt men, behalve aan de temperatuur, dat het weer in Nederland is veranderd? In de lente en de zomer is er in Nederland meer zon en een warmere zuidenwind, in de winter is er nauwelijks nog een koude oostenwind. Het warmere klimaat leidt tot meer en zwaardere regen. In een eeuw tijd is er in Nederland bijna 20 procent meer neerslag gevallen. De klimaatverandering heeft extreme effecten. Akkers staan tijden onder water of zijn krukdroog[4].

  CO2-uitstoot

  Veel wetenschappers wijzen de toename van het broeikasgas kooldixiode (CO2) in de atmosfeer als de belangrijkste oorzaak van de opwarming van de aarde.

  Het niveau van CO2-uitstoot in 1990 wordt bij verdragen ter terugdringing van de uitstoot als richtlijn gebruikt. Van 1990 tot 2008 steeg de CO2-uitstoot in de wereld met 41 procent. Van 2000 en 2008 steeg de CO2-uitstoot met 29 procent, vooral in ontwikkelingslanden en in deze landen vooral in China, dat economisch sterk groeit. In 2008 was de uitstoot van het broeikasgas in de wereld het hoogst: 1,3 ton per persoon[7].

  De stijging van CO2 wordt vooral door de mens veroorzaakt. Verkeer en industrie stoten veel CO2 uit.

  Toekomst

  Veel wetenschappers verwachten dat het op aarde gemiddeld 2 graden Celcius warmer zal worden[2].

  Veel wetenschappers verwachten dat, als noodzakelijk maatregelen om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen worden uitgesteld, de gemiddelde temperatuur op aarde met maximaal 6 graden Celcius zal stijgen[2]

  Afrika en grote delen van Zuid-Azie zullen naar verwachting het meest lijden onder de wereldwijde klimaatverandering. Somalie, Haiti en Afghanistan lopen het meeste risico. Onder de 28 bedreigde landen zijn er 22 in Afrika. Buiten Afrika bevinden Bangladesh, Sri Lanka, Pakistan en India bevinden zich in de gevarenzone. Het minst te vrezen hebben Noorwegen, Finland, Japan, Canada en Nieuw-Zeeland. Ook de Verenigde Staten en Australie, die per hoofd van de bevolking het meeste CO2 in de atmosfeer brengen, bevinden zich in de top-15 van landen die naar verwachting het minste last krijgen van de klimaatverandering[3].

  Christenheid

  Onder christenen is een groeiend besef dat de mens bezig is zijn leefomgeving te verderven. Daar de mens als heerser en rentmeester over de aarde is gesteld, is hij verantwoordelijk voor het beheer van de aarde.  

  Ge 1:26 En God zeide: Laat Ons mensen maken, naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en dat zij heerschappij hebben over de vissen der zee, en over het gevogelte des hemels, en over het vee, en over de gehele aarde, en over al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt.
  Ge 1:28 En God zegende hen, en God zeide tot hen: Weest vruchtbaar, en vermenigvuldigt, en vervult de aarde, en onderwerpt haar, en hebt heerschappij over de vissen der zee, en over het gevogelte des hemels, en over al het gedierte, dat op de aarde kruipt!

  Anderzijds beseffen christenen dat de mens in de zonde is gevallen en God ongehoorzaam is, met alle gevolgen van dien, zoals zelfzucht, hebzucht en wanbeheer van de aarde.

  "... ik geloof in een God die wereld en klimaat heeft geschapen. Ook geloof ik dat hij de mens de opdracht heeft gegeven er op een goede manier mee om te gaan, als een waardig rentmeester. Ik denk dat de mensheid hierin zwaar tekortschiet."[5]
  (Reiner van den Berg, weerkundige, 2007)

  Meer informatie

  Artikel Klimaatverandering op Wikipedia.

  Voetnoten

  1. ↑ Artikel Wat is klimaat? op KNMI.nl
  2. ↑ Nieuwsartikel Wetenschappers herhalen CO2-waarschuwing, op RefDag.nl dd. 18 nov. 2009
  3. ↑ Bron: nieuwsbericht van Radio Nederland Wereldomroep dd. 3 sept. 2009. Dit bericht verwijst naar een index van Maplecroft, een Britse organisatie die wereldwijde veranderingen in kaart brengt.
  4. ↑ Bron: nieuwsbericht van Radio Nederland Wereldomroep dd. 31 juli 2008. Dit bericht verwijst naar het nieuwste klimaatrapport van het KNMI, het nationaal metereologisch instituut van Nederland.
  5. ↑ Hans de Jong, Interview: Reinier van den Berg, artikel op Geografie.nl dd. 1 mrt 2007.
  6. ↑ Rudy Pieters, IJskap op groenland smelt sneller dan ooit, nieuwsartikel op www.IPSnews.be dd. 18 nov. 2009. (Hyperlink naar artikel niet mogelijk).
  7. ↑ Nieuwsartikel Mensen stoten CO2-record uit, op Nu.nl dd. 18 nov 2009
  8. ↑ Gerald Traufetter, Das Schwächeln der Sonne, artikel op Spiegel.de dd. 16 nov. 2009
  9. ↑ Bas van Geel van de Universiteit van Amsterdam vindt dat de menselijke factor in de klimaatverandering overschat wordt. Hij gelooft dat er sprake is van een natuurlijke verandering, waarin de zon de belangrijkste oorzakelijke factor is. Zie zijn betoog: video (Youtube, 8 minuten, okt 2009).
  Sterrenkundige Kees de Jager houdt de activiteit van de zon voor de belangrijkste oorzaak van de klimaatverandering: video (Youtube, 10 minuten; interview met De Jager; samenstelling door Theo Richel)


   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.