Deze pagina kan niet worden bewerkt.

Lukas (bijbelboek)

Van $1

  Inhoudsopgave
  Om terug te kunnen gaan, dient u de versie waarnaar u terug wilt gaan te vergelijken met de huidige versie, door ze beide te selecteren in het versie archief.

  Gecombineerde revisie vergelijking

  Vergelijken van de versie aangepast op 10:51, 14 feb 2015 door Kees Langeveld met versie aangepast op 07:14, 3 dec 2017 door Jaspert Gronenberg?.

  ...

  1. Luk. 1:1-4 - Voorrede.

  2. Luk. 1:5-2:52 - De geboorte en kinderjaren van de Heer Jezus.

   1:5-25 Aankondiging van de geboorte van Johannes de doper.
   1: 26-38 Aankondiging van de geboorte van de Heer Jezus.
   1: 39-56 Lofzang van Elizabeth en van Maria.
   1: 57-66 Geboorte van Johannes de doper
   1: 67-80 Lied van Zacharia.
   2: 1-24 Geboorte van de Heer Jezus en de besnijdenis, 
   2: 25-40 Lied van Simeon.
   2: 41-52 Jezus in de tempel op twaalfjarige leeftijd.
    
  3. Luk. 3-4:13 - Voorbereiding tot de dienst.

   3 - Dienst van Johannes de doper. Doop van de Heer Jezus op ongeveer dertigjarige leeftijd. Geslachtslijst van de Heer Jezus. 
   4:1-13 De verzoeking door Satan in de woestijn, die veertig dagen duurde.
    
  4. Luk. 4:14-9:50 - De dienst van de Heer in Galiléa.

   4:11-30 - De prediking van de Heer Jezus in Nazareth, waar hij opgevoed was. 
   4:31-4440 - Verschillende genezingen in Kapernaüm en omgeving: de bezetene, de schoonmoeder van Petrus en vele andere niet genoemde personen.
   5 - Wonderbare visvangst. Simon, Johannes en Jakobus volgen de Heer. Genezingen: een melaatse, een verlamde. De roeping van Levi (Mattheüs) de tollenaar.
   6 - Aren plukken op sabbat; de verdorde hand van iemand op sabbat genezen. De verkiezing van de twaalf apostelen. De toespraak van de Heer tot de discipelen en de schare.
   7 - Het grote geloof van een romeinse officier. De opwekking van de jongeling van Naïn. De boodschap van Johannes de doper en het getuigenis van de Heer over hem. De Heer in het huis van Simon de farizeeër.
   8 - Maria Magdalena genezen. Gelijkenis van de zaaier. De verhouding tussen de gelovigen en de Heer. De storm op zee. De genezing van de woesteling die bezeten was en van een bloedvloeiende vrouw. De opwekking van het dochtertje van Jaïrus.
   9:1-50 - Uitzending van de twaalf. Herodes in verlegenheid. Spijziging van de vijfduizend. De belijdenis van Petrus. Eerste aankondiging van lijden, dood en opstanding. De verheerlijking op de berg. Genezing van een maanzieke jongen. Tweede aankondiging van Jezus' lijden. Navolging.

  5. Luk. 9:51-19:28 - De reis van de Heer naar Jeruzalem.

   9:51-62 - Op weg naar Jeruzalem. Samaritanen weigeren Jezus te ontvangen. Navolging. 
   10 - Zeventig discipelen worden twee aan twee uitgezonden, die later verslag uitbrengen van hun ervaringen De barmhartige Samaritaan. De Heer in het huis van Martha en Maria.
   11- Het gebed. Toespraak tot de farizeeën. Hij is meer dan Salomo en meer dan Jona.
   12 - Toespraak tot de discipelen. Opwekking om Hem te blijven verwachten, nadat Hij heengegaan zou zijn.
   13 - De onvruchtbare vijgeboom. Op sabbat een vrouw genezen. Jezus' smart over Jeruzalem.
   14 - Op sabbat een waterzuchtig mens genezen. De gelijkenis van het grote avondmaal. Eerst de kosten berekenen en dan de Heer volgen. Bereid zijn zijn eigen kruis te dragen.
   15 - De gelijkenissen van het verloren schaap, het verloren geldstuk, de jongste zoon.
   16 - De rentmeester van een rijk mens. De rijke man en de arme Lazarus.
   17 - Reiniging van de tien melaatsen. De komst van de Zoon des mensen.
   18 - Gelijkenis van de onrechtvaardige rechter. De farizeeër en de tollenaar in de tempel. Kleine kinderen door de Heer uitgenodigd. De rijke jongeling. Een blinde genezen. 
   19:1-28 - De Heer in het huis van Zacheüs de tollenaar. De verantwoordelijkheid van hen die "ponden" ontvangen hebben. 

  6. Luk. 19:29-21:38 - Zijn dienst in Jeruzalem.

   19:29-48 De intocht in Jeruzalem op een veulen. De Heer weent over Jeruzalem. De tempelreiniging.
   20: Vraag over het gezag van Jezus. De gelijkenis van de onrechtvaardige wijngaardpachters. Vraag over de keizerlijke belasting. Vraag over de opstanding. Vraag over de zoon van David. Rede tegen de schriftgeleerden. 
   21 - De waarde van het muntstukje van een arme weduwe. Toespraak over de verwoesting van Jeruzalem en het teken van de vijgeboom en andere bomen. Vermaning tot waken. 

  7. Luk. 22-24 - Het lijden en sterven van de Heer, Zijn opstanding en verschijningen.

   22 - Het plan om Jezus te doden. De laatste viering van het pascha; de instelling van het avondmaal. Het verraad van Judas. Het lijden in Gethsémané. De gevangenneming. De verloochening door Petrus. Jezus bespot, geslagen en voor de Raad gebracht. 
   23 - De Heer voor Pilatus, die geen schuld in Hem kan vinden en die toch beslist, dat de Heer gekruisigd zal worden. Het eerste, derde en zevende kruiswoord worden vermeld. De begrafenis.
   24 - De opstanding van de Heer. Zijn verschijning aan de twee, aan Simon en aan de elven. Zijn onderwijs en hemelvaart.

  ...

  Versie van 10:51, 14 feb 2015

  Deze revisie is aangepast door Kees Langeveld (Ban)

  ...

  1. Luk. 1:1-4 - Voorrede.

  2. Luk. 1:5-2:52 - De geboorte en kinderjaren van de Heer Jezus.

   1:5-25 Aankondiging van de geboorte van Johannes de doper.
   1: 26-38 Aankondiging van de geboorte van de Heer Jezus.
   1: 39-56 Lofzang van Elizabeth en van Maria.
   1: 57-66 Geboorte van Johannes de doper
   1: 67-80 Lied van Zacharia.
   2: 1-24 Geboorte van de Heer Jezus en de besnijdenis, 
   2: 25-40 Lied van Simeon.
   2: 41-52 Jezus in de tempel op twaalfjarige leeftijd.
    
  3. Luk. 3-4:13 - Voorbereiding tot de dienst.

   3 - Dienst van Johannes de doper. Doop van de Heer Jezus op ongeveer dertigjarige leeftijd. Geslachtslijst van de Heer Jezus. 
   4:1-13 De verzoeking door Satan in de woestijn, die veertig dagen duurde.
    
  4. Luk. 4:14-9:50 - De dienst van de Heer in Galiléa.

   4:11-30 - De prediking van de Heer Jezus in Nazareth, waar hij opgevoed was. 
   4:31-40 - Verschillende genezingen in Kapernaüm en omgeving: de bezetene, de schoonmoeder van Petrus en vele andere niet genoemde personen.
   5 - Wonderbare visvangst. Simon, Johannes en Jakobus volgen de Heer. Genezingen: een melaatse, een verlamde. De roeping van Levi (Mattheüs) de tollenaar.
   6 - Aren plukken op sabbat; de verdorde hand van iemand op sabbat genezen. De verkiezing van de twaalf apostelen. De toespraak van de Heer tot de discipelen en de schare.
   7 - Het grote geloof van een romeinse officier. De opwekking van de jongeling van Naïn. De boodschap van Johannes de doper en het getuigenis van de Heer over hem. De Heer in het huis van Simon de farizeeër.
   8 - Maria Magdalena genezen. Gelijkenis van de zaaier. De verhouding tussen de gelovigen en de Heer. De storm op zee. De genezing van de woesteling die bezeten was en van een bloedvloeiende vrouw. De opwekking van het dochtertje van Jaïrus.
   9:1-50 - Uitzending van de twaalf. Herodes in verlegenheid. Spijziging van de vijfduizend. De belijdenis van Petrus. Eerste aankondiging van lijden, dood en opstanding. De verheerlijking op de berg. Genezing van een maanzieke jongen. Tweede aankondiging van Jezus' lijden. Navolging.

  5. Luk. 9:51-19:28 - De reis van de Heer naar Jeruzalem.

   9:51-62 - Op weg naar Jeruzalem. Samaritanen weigeren Jezus te ontvangen. Navolging. 
   10 - Zeventig discipelen worden twee aan twee uitgezonden, die later verslag uitbrengen van hun ervaringen De barmhartige Samaritaan. De Heer in het huis van Martha en Maria.
   11- Het gebed. Toespraak tot de farizeeën. Hij is meer dan Salomo en meer dan Jona.
   12 - Toespraak tot de discipelen. Opwekking om Hem te blijven verwachten, nadat Hij heengegaan zou zijn.
   13 - De onvruchtbare vijgeboom. Op sabbat een vrouw genezen. Jezus' smart over Jeruzalem.
   14 - Op sabbat een waterzuchtig mens genezen. De gelijkenis van het grote avondmaal. Eerst de kosten berekenen en dan de Heer volgen. Bereid zijn zijn eigen kruis te dragen.
   15 - De gelijkenissen van het verloren schaap, het verloren geldstuk, de jongste zoon.
   16 - De rentmeester van een rijk mens. De rijke man en de arme Lazarus.
   17 - Reiniging van de tien melaatsen. De komst van de Zoon des mensen.
   18 - Gelijkenis van de onrechtvaardige rechter. De farizeeër en de tollenaar in de tempel. Kleine kinderen door de Heer uitgenodigd. De rijke jongeling. Een blinde genezen. 
   19:1-28 - De Heer in het huis van Zacheüs de tollenaar. De verantwoordelijkheid van hen die "ponden" ontvangen hebben. 

  6. Luk. 19:29-21:38 - Zijn dienst in Jeruzalem.

   19:29-48 De intocht in Jeruzalem op een veulen. De Heer weent over Jeruzalem. De tempelreiniging.
   20: Vraag over het gezag van Jezus. De gelijkenis van de onrechtvaardige wijngaardpachters. Vraag over de keizerlijke belasting. Vraag over de opstanding. Vraag over de zoon van David. Rede tegen de schriftgeleerden. 
   21 - De waarde van het muntstukje van een arme weduwe. Toespraak over de verwoesting van Jeruzalem en het teken van de vijgeboom en andere bomen. Vermaning tot waken. 

  7. Luk. 22-24 - Het lijden en sterven van de Heer, Zijn opstanding en verschijningen.

   22 - Het plan om Jezus te doden. De laatste viering van het pascha; de instelling van het avondmaal. Het verraad van Judas. Het lijden in Gethsémané. De gevangenneming. De verloochening door Petrus. Jezus bespot, geslagen en voor de Raad gebracht. 
   23 - De Heer voor Pilatus, die geen schuld in Hem kan vinden en die toch beslist, dat de Heer gekruisigd zal worden. Het eerste, derde en zevende kruiswoord worden vermeld. De begrafenis.
   24 - De opstanding van de Heer. Zijn verschijning aan de twee, aan Simon en aan de elven. Zijn onderwijs en hemelvaart.

  ...

  Versie vanaf 07:14, 3 dec 2017

  Deze revisie is aangepast door Jaspert Gronenberg? (Ban)

  ...

  1. Luk. 1:1-4 - Voorrede.

  2. Luk. 1:5-2:52 - De geboorte en kinderjaren van de Heer Jezus.

   1:5-25 Aankondiging van de geboorte van Johannes de doper.
   1: 26-38 Aankondiging van de geboorte van de Heer Jezus.
   1: 39-56 Lofzang van Elizabeth en van Maria.
   1: 57-66 Geboorte van Johannes de doper
   1: 67-80 Lied van Zacharia.
   2: 1-24 Geboorte van de Heer Jezus en de besnijdenis, 
   2: 25-40 Lied van Simeon.
   2: 41-52 Jezus in de tempel op twaalfjarige leeftijd.
    
  3. Luk. 3-4:13 - Voorbereiding tot de dienst.

   3 - Dienst van Johannes de doper. Doop van de Heer Jezus op ongeveer dertigjarige leeftijd. Geslachtslijst van de Heer Jezus. 
   4:1-13 De verzoeking door Satan in de woestijn, die veertig dagen duurde.
    
  4. Luk. 4:14-9:50 - De dienst van de Heer in Galiléa.

   4:11-30 - De prediking van de Heer Jezus in Nazareth, waar hij opgevoed was. 
   4:31-44 - Verschillende genezingen in Kapernaüm en omgeving: de bezetene, de schoonmoeder van Petrus en vele andere niet genoemde personen.
   5 - Wonderbare visvangst. Simon, Johannes en Jakobus volgen de Heer. Genezingen: een melaatse, een verlamde. De roeping van Levi (Mattheüs) de tollenaar.
   6 - Aren plukken op sabbat; de verdorde hand van iemand op sabbat genezen. De verkiezing van de twaalf apostelen. De toespraak van de Heer tot de discipelen en de schare.
   7 - Het grote geloof van een romeinse officier. De opwekking van de jongeling van Naïn. De boodschap van Johannes de doper en het getuigenis van de Heer over hem. De Heer in het huis van Simon de farizeeër.
   8 - Maria Magdalena genezen. Gelijkenis van de zaaier. De verhouding tussen de gelovigen en de Heer. De storm op zee. De genezing van de woesteling die bezeten was en van een bloedvloeiende vrouw. De opwekking van het dochtertje van Jaïrus.
   9:1-50 - Uitzending van de twaalf. Herodes in verlegenheid. Spijziging van de vijfduizend. De belijdenis van Petrus. Eerste aankondiging van lijden, dood en opstanding. De verheerlijking op de berg. Genezing van een maanzieke jongen. Tweede aankondiging van Jezus' lijden. Navolging.

  5. Luk. 9:51-19:28 - De reis van de Heer naar Jeruzalem.

   9:51-62 - Op weg naar Jeruzalem. Samaritanen weigeren Jezus te ontvangen. Navolging. 
   10 - Zeventig discipelen worden twee aan twee uitgezonden, die later verslag uitbrengen van hun ervaringen De barmhartige Samaritaan. De Heer in het huis van Martha en Maria.
   11- Het gebed. Toespraak tot de farizeeën. Hij is meer dan Salomo en meer dan Jona.
   12 - Toespraak tot de discipelen. Opwekking om Hem te blijven verwachten, nadat Hij heengegaan zou zijn.
   13 - De onvruchtbare vijgeboom. Op sabbat een vrouw genezen. Jezus' smart over Jeruzalem.
   14 - Op sabbat een waterzuchtig mens genezen. De gelijkenis van het grote avondmaal. Eerst de kosten berekenen en dan de Heer volgen. Bereid zijn zijn eigen kruis te dragen.
   15 - De gelijkenissen van het verloren schaap, het verloren geldstuk, de jongste zoon.
   16 - De rentmeester van een rijk mens. De rijke man en de arme Lazarus.
   17 - Reiniging van de tien melaatsen. De komst van de Zoon des mensen.
   18 - Gelijkenis van de onrechtvaardige rechter. De farizeeër en de tollenaar in de tempel. Kleine kinderen door de Heer uitgenodigd. De rijke jongeling. Een blinde genezen. 
   19:1-28 - De Heer in het huis van Zacheüs de tollenaar. De verantwoordelijkheid van hen die "ponden" ontvangen hebben. 

  6. Luk. 19:29-21:38 - Zijn dienst in Jeruzalem.

   19:29-48 De intocht in Jeruzalem op een veulen. De Heer weent over Jeruzalem. De tempelreiniging.
   20: Vraag over het gezag van Jezus. De gelijkenis van de onrechtvaardige wijngaardpachters. Vraag over de keizerlijke belasting. Vraag over de opstanding. Vraag over de zoon van David. Rede tegen de schriftgeleerden. 
   21 - De waarde van het muntstukje van een arme weduwe. Toespraak over de verwoesting van Jeruzalem en het teken van de vijgeboom en andere bomen. Vermaning tot waken. 

  7. Luk. 22-24 - Het lijden en sterven van de Heer, Zijn opstanding en verschijningen.

   22 - Het plan om Jezus te doden. De laatste viering van het pascha; de instelling van het avondmaal. Het verraad van Judas. Het lijden in Gethsémané. De gevangenneming. De verloochening door Petrus. Jezus bespot, geslagen en voor de Raad gebracht. 
   23 - De Heer voor Pilatus, die geen schuld in Hem kan vinden en die toch beslist, dat de Heer gekruisigd zal worden. Het eerste, derde en zevende kruiswoord worden vermeld. De begrafenis.
   24 - De opstanding van de Heer. Zijn verschijning aan de twee, aan Simon en aan de elven. Zijn onderwijs en hemelvaart.

  ...


   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.