Deze pagina kan niet worden bewerkt.

Maranatha

Van $1

  Inhoudsopgave
  Om terug te kunnen gaan, dient u de versie waarnaar u terug wilt gaan te vergelijken met de huidige versie, door ze beide te selecteren in het versie archief.

  Gecombineerde revisie vergelijking

  Vergelijken van de versie aangepast op 18:47, 29 nov 2012 door Kees Langeveld met versie aangepast op 21:20, 11 mrt 2019 door Kees Langeveld.

  ...

  'Maranatha' (Gr. μαραν αθα ma’ran a’tha) is van Aramese oorsprong. De juiste betekenis van de uitdrukking is niet zeker: 'Onze Heer, kom!' of 'Onze Heer is gekomen'{{template.verwijzing(12)}}. Het tekstverband en de sterke verwachting aangaande Christus' wederkomst pleiten voor de eerste betekenis: 'Onze Heer, kom!'. Vergelijk 'Kom, Heer Jezus!' in Openb. 22:20.

  Als de wens of uitroep van Paulus verband houdt met zijn vervloeking, dan wil hij waarschijnlijk zeggen: Als iemand de Heer Jezus Christus niet liefheeft, die zij een vervloeking, die wordt in de ban gedaan (vgl. Gal.1:8v.). De Heer komt en zeker zal Hij ieder, die Hem niet liefheeft, uit Zijn gemeente uitsluiten{{template.verwijzing(21)}}

  BronVoetnoten

  {{template.voetnoot(1)}} Bromiley, Geoffrey W.: The International Standard Bible Encyclopedia, Revised. Wm. B. Eerdmans, 1988, 2002.  

  {{template.voetnoot(1)}} Deze verklaring is van Karl August Dächsel, F. P. L. C. van Lingen, H. van Griethuijsen, Antz. et al,  Bijbel, of De geheele Heilige Schrift, bevattende al de kanonieke boeken van het Oude en Nieuwe Testament (volgens de Staten-overzetting) : met in den tekst ingelaschte verklaringen en aanmerkingen van de beroemdste godgeleerden uit alle tijden  (Kampen: Bos, 1893-1901), commentaar op 1 Cor. 16:22.Voetnoot {{template.voetnoot(1)}} Bromiley, Geoffrey W.: The International Standard Bible Encyclopedia, Revised. Wm. B. Eerdmans, 1988, 2002.  

  Versie van 18:47, 29 nov 2012

  Deze revisie is aangepast door Kees Langeveld (Ban)

  ...

  'Maranatha' (Gr. μαραν αθα ma’ran a’tha) is van Aramese oorsprong. De juiste betekenis van de uitdrukking is niet zeker: 'Onze Heer, kom!' of 'Onze Heer is gekomen'{{template.verwijzing(2)}}. Het tekstverband en de sterke verwachting aangaande Christus' wederkomst pleiten voor de eerste betekenis: 'Onze Heer, kom!'. Vergelijk 'Kom, Heer Jezus!' in Openb. 22:20.

  Als de wens of uitroep van Paulus verband houdt met zijn vervloeking, dan wil hij waarschijnlijk zeggen: Als iemand de Heer Jezus Christus niet liefheeft, die zij een vervloeking, die wordt in de ban gedaan (vgl. Gal.1:8v.). De Heer komt en zeker zal Hij ieder, die Hem niet liefheeft, uit Zijn gemeente uitsluiten{{template.verwijzing(1)}}

  Bron

  ...

  Voetnoot

  {{template.voetnoot(1)}} Bromiley, Geoffrey W.: The International Standard Bible Encyclopedia, Revised. Wm. B. Eerdmans, 1988, 2002.  

  Versie vanaf 21:20, 11 mrt 2019

  Deze revisie is aangepast door Kees Langeveld (Ban)

  ...

  'Maranatha' (Gr. μαραν αθα ma’ran a’tha) is van Aramese oorsprong. De juiste betekenis van de uitdrukking is niet zeker: 'Onze Heer, kom!' of 'Onze Heer is gekomen'{{template.verwijzing(1)}}. Het tekstverband en de sterke verwachting aangaande Christus' wederkomst pleiten voor de eerste betekenis: 'Onze Heer, kom!'. Vergelijk 'Kom, Heer Jezus!' in Openb. 22:20.

  Als de wens of uitroep van Paulus verband houdt met zijn vervloeking, dan wil hij waarschijnlijk zeggen: Als iemand de Heer Jezus Christus niet liefheeft, die zij een vervloeking, die wordt in de ban gedaan (vgl. Gal.1:8v.). De Heer komt en zeker zal Hij ieder, die Hem niet liefheeft, uit Zijn gemeente uitsluiten{{template.verwijzing(2)}}

  Voetnoten

  {{template.voetnoot(1)}} Bromiley, Geoffrey W.: The International Standard Bible Encyclopedia, Revised. Wm. B. Eerdmans, 1988, 2002.  

  {{template.voetnoot(1)}} Deze verklaring is van Karl August Dächsel, F. P. L. C. van Lingen, H. van Griethuijsen, Antz. et al, Bijbel, of De geheele Heilige Schrift, bevattende al de kanonieke boeken van het Oude en Nieuwe Testament (volgens de Staten-overzetting) : met in den tekst ingelaschte verklaringen en aanmerkingen van de beroemdste godgeleerden uit alle tijden (Kampen: Bos, 1893-1901), commentaar op 1 Cor. 16:22.


   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.