Deze pagina kan niet worden bewerkt.

Mens

Van $1

  Inhoudsopgave
  Om terug te kunnen gaan, dient u de versie waarnaar u terug wilt gaan te vergelijken met de huidige versie, door ze beide te selecteren in het versie archief.

  Gecombineerde revisie vergelijking

  Vergelijken van de versie aangepast op 09:23, 16 apr 2018 door Kees Langeveld met versie aangepast op 09:24, 16 apr 2018 door Kees Langeveld.

  ...

  Hnd 17:24 De God die de wereld heeft gemaakt en alles wat daarin is, Hij die Heer is van hemel en aarde, (... )  Hnd 17:25 (...) daar Hijzelf aan allen leven en adem en alles geeft. Hnd 17:26 En Hij heeft uit ééneen bloed het hele mensengeslacht gemaakt om op het hele aardoppervlak te wonen, terwijl Hij de bepaalde tijden en de grenzen van hun woonplaats heeft vastgesteld, Hnd 17:27 opdat zij God zouden zoeken, of zij misschien naar Hem mochten tasten en Hem vinden, hoewel Hij niet ver is van ieder van ons. Hnd 17:28 Want in Hem leven wij, bewegen wij ons en zijn wij, zoals ook enigen van de dichters onder u hebben gezegd: ‘Want wij zijn ook zijn geslacht’. Hnd 17:29 Daar wij dus Gods geslacht zijn, ... (TELOS)

  "Eén bloed" (vers 26) duidt op Adam, het hoofd van het mensengeslacht. 

  ...

  Versie van 09:23, 16 apr 2018

  Deze revisie is aangepast door Kees Langeveld (Ban)

  ...

  Hnd 17:24 De God die de wereld heeft gemaakt en alles wat daarin is, Hij die Heer is van hemel en aarde, (... )  Hnd 17:25 (...) daar Hijzelf aan allen leven en adem en alles geeft. Hnd 17:26 En Hij heeft uit een bloed het hele mensengeslacht gemaakt om op het hele aardoppervlak te wonen, terwijl Hij de bepaalde tijden en de grenzen van hun woonplaats heeft vastgesteld, Hnd 17:27 opdat zij God zouden zoeken, of zij misschien naar Hem mochten tasten en Hem vinden, hoewel Hij niet ver is van ieder van ons. Hnd 17:28 Want in Hem leven wij, bewegen wij ons en zijn wij, zoals ook enigen van de dichters onder u hebben gezegd: ‘Want wij zijn ook zijn geslacht’. Hnd 17:29 Daar wij dus Gods geslacht zijn, ... (TELOS)

  ...

  Versie vanaf 09:24, 16 apr 2018

  Deze revisie is aangepast door Kees Langeveld (Ban)

  ...

  Hnd 17:24 De God die de wereld heeft gemaakt en alles wat daarin is, Hij die Heer is van hemel en aarde, (... )  Hnd 17:25 (...) daar Hijzelf aan allen leven en adem en alles geeft. Hnd 17:26 En Hij heeft uit één bloed het hele mensengeslacht gemaakt om op het hele aardoppervlak te wonen, terwijl Hij de bepaalde tijden en de grenzen van hun woonplaats heeft vastgesteld, Hnd 17:27 opdat zij God zouden zoeken, of zij misschien naar Hem mochten tasten en Hem vinden, hoewel Hij niet ver is van ieder van ons. Hnd 17:28 Want in Hem leven wij, bewegen wij ons en zijn wij, zoals ook enigen van de dichters onder u hebben gezegd: ‘Want wij zijn ook zijn geslacht’. Hnd 17:29 Daar wij dus Gods geslacht zijn, ... (TELOS)

  "Eén bloed" (vers 26) duidt op Adam, het hoofd van het mensengeslacht. 

  ...


   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.