Micha

Van $1

  Inhoudsopgave
  1. 1. Boodschap
  2. 2. Indeling
  3. 3. Varia
  4. 4. Bron

  Versie vanaf 18:30, 13 jul 2020

  Terug naar deze versie.

  Terug naar Versie archief.

  Bekijk huidige versie

  Micha is de naam van een boek in het Oude Testament en van de profeet die het boek geschreven heeft. Het geschrift behoort bij de groep van “kleine profeten”. Het woord van God geschiedde tot hem in de 2e helft van de 8e eeuw v.Chr. 

  Inhoud:


  De naam 'Micha' betekent “Wie is als Jahweh?”, "Wie is gelijk de HEERE?".

  De profeet kwam uit het plaatsje Moreseth-Gad, dat in Zuid-Juda lag. Het gebruik van vele termen die gangbaar waren/zijn in het boerenleven, geeft blijk van afkomst

  Micha trad op in Juda in de tijd van achtereenvolgens de goede koning Jotham (regeerde 756-741 v.C.), de slechte konining Achaz (741-725) en de goede koning Hizkia (725-697), koningen van Juda (2 Kon. 15 - 20). Dit plaatst hem in de tijdsperiode van 756 tot 697 v. Chr. Hij was een tijdgenoot van Jesaja, hoewel Micha enige jaren later optrad. Achaz was een goddeloze vorst, die zijn zoon door het vuur liet gaan (2 Kon. 16:3). 

  Boodschap

  Hij getuigde in krachtige taal tegen de zonden van de priesters in de tempel en van het volk. Hij profeteerde de ondergang van het zowel de 10-stammenrijk (= Israel) als het 2-stammenrijk (= Juda).  Daarnaast hekelde hij valse profeten, die beweerden profeet van de Heer te zijn, maar hun positie gebruikten om valse hoop en verkeerde inzichten te verkondigen. Hij besluit met beloften over het herstel van het volk, de vergeving van zonden en de heerlijkheid van de regering van de Messias. 

  Zijn boekje biedt een “profetisch ver-gezicht”, vergelijkbaar met het uitzicht dat iemand vanaf een bergtop heeft: hij ziet alleen de andere bergtoppen, de nabije en verafgelegen toppen. Echter wat in de dalen is, ziet de profeet niet. De profeet Micha profeteerde van zijn gezichtspunt over gebeurtenissen die zowel in de direct toekomst als in de verre toekomst zouden plaats vinden.

  Indeling

  Dit boek, dat 7 hoofdstukken telt, bestaat uit 4 delen. 

  Hfdst. 1-3. Een aankondiging van Gods oordeel over hen die leugen en bedrog lief hadden. 

  Hfdst. 4-5. De profetie die de heerlijkheid van Israël beschrijft, als de volken zullen komen tot de berg van de Here om zich te stellen onder de hoede van de Koning uit Efratha, "die vrede zal zijn." (5:3b)

  Hfdst. 6-7:6. Opnieuw worden oordelen aangekondigd. 

  Hfdst. 7:7-20. De verwachting van het getrouwe overblijfsel.

  Varia

  Micha 4:1-4 is bijna woordelijk gelijk aan Jes. 2: 2-5, waarin vrede op aarde wordt beschreven. 
  Micha 5:1 t
  oont aan, dat de Messias in Bethlehem Ejratha geboren zou worden.
  Mich 7:18-20 g
  eeft uitdrukking aan grote bewondering voor God, die de overtredingen en zonden vergeeft, ze werpt in de diepten van de zee, zodat ze niet meer te vinden zijn. Dit herinnert aan de vergeving van zonden waarvan de Psalmen (103:12), Jesaja (43:25; 44:22) en Jeremia (31:34b) ook spreken. Deze toezeggingen zullen in vervulling gaan, wanneer Israël als volk, zich zal bekeren (Rom. 11:25-35). De gelovigen in onze tijd mogen nu reeds van de vergeving van zonden overtuigd zijn (Ef. 1:7 en andere plaatsen). 

  Hieronder een gedeelte uit het boek Micha.
   

  Micha 6:6-8

  Mic 6:6  Waarmee zal ik de HEERE tegemoetgaan [en] mij buigen voor de hoge God? Zal ik Hem tegemoetgaan met brandoffers, met eenjarige kalveren?

  Duits: Womit soll ich vor den HERRN treten, mich beugen vor dem hohen Gott? Soll ich mit Brandopfern, mit einjährigen Kälbern vor ihn treten?

  Mic 6:7 Zou de HEERE behagen scheppen in duizenden rammen, in tienduizenden oliebeken? Zal ik mijn eerstgeborene geven [voor] mijn overtreding, de vrucht van mijn [moeder]schoot [voor] de zonde van mijn ziel

  Duits: Hat der HERR Wohlgefallen an Tausenden von Widdern oder an unzähligen Strömen Öl? Soll ich meinen Erstgeborenen geben für meine Übertretung, die Frucht meines Leibes für die Sünde meiner Seele?

  Mic 6:8 Hij heeft u, mens, bekendgemaakt wat goed is en wat de HEERE van u vraagt: niets anders dan recht te doen, goedertierenheid lief te hebben en ootmoedig te wandelen met uw God.

  Duits: Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der HERR von dir fordert: was anders als Recht tun, Liebe üben und demütig wandeln mit deinem Gott?


  De Nederlandse zangeres Anja Schraal zingt Micha 6:6-8 in het Duits. Duur: 3 min. 44 sec. 

  Bron

  H. Moll, Wat zegt Gods Woord over ...?, deel 3 (Oostburg: W.J Pieters, z.j.), blz. 75-76. Tekst hiervan is, onder toestemming, op 4 juni 2014 verwerkt.


   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.