Micha

Van $1

  Inhoudsopgave
  Geen koppen

  Versie vanaf 23:29, 3 jul 2020

  Terug naar deze versie.

  Terug naar Versie archief.

  Bekijk huidige versie

  Micha is de naam van een boek in het Oude Testament en van de profeet die het boek geschreven heeft. Het geschrift behoort bij de groep van “kleine profeten”.

  De naam 'Micha' betekent “Wie is als Jahweh?”.

  De profeet kwam uit het plaatsje Moreseth-Gad, dat in Zuid-Juda lag. Het gebruik van vele termen die gangbaar waren/zijn in het boerenleven, geeft blijk van afkomst. 

  Micha trad op in Juda in de tijd van Jotham, Achaz en Hizkia, koningen van Juda. Dit plaatst hem in de tijdsperiode van 750 tot 687 v. Chr.

  Hij profeteerde de ondergang van het zowel de 10-stammenrijk (= Israel) als het 2-stammenrijk (= Juda). Daarnaast ook de komst van de Messias en diens Vrederijk. Zijn boekje biedt een “profetisch ver-gezicht”, vergelijkbaar met het uitzicht dat iemand vanaf een bergtop heeft: hij ziet alleen de andere bergtoppen, de nabije en verafgelegen toppen. Echter wat in de dalen is, ziet de profeet niet. De profeet Micha profeteerde van zijn gezichtspunt over gebeurtenissen die zowel in de direct toekomst als in de verre toekomst zouden plaats vinden.

  Daarnaast hekelde hij valse profeten, die beweerden profeet van de Heer te zijn, maar hun positie gebruikten om valse hoop en verkeerde inzichten te verkondigen.
  Micha's liefde voor God liet daarentegen niet toe om een valse boodschap van hoop te brengen aan diegenen die onder God's oordeel kwamen.

  Hieronder een gedeelte uit het boek Micha.
   

  Micha 6:6-8

  Mic 6:6  Waarmee zal ik de HEERE tegemoetgaan [en] mij buigen voor de hoge God? Zal ik Hem tegemoetgaan met brandoffers, met eenjarige kalveren?

  Duits: Womit soll ich vor den HERRN treten, mich beugen vor dem hohen Gott? Soll ich mit Brandopfern, mit einjährigen Kälbern vor ihn treten?

  Mic 6:7 Zou de HEERE behagen scheppen in duizenden rammen, in tienduizenden oliebeken? Zal ik mijn eerstgeborene geven [voor] mijn overtreding, de vrucht van mijn [moeder]schoot [voor] de zonde van mijn ziel

  Duits: Hat der HERR Wohlgefallen an Tausenden von Widdern oder an unzähligen Strömen Öl? Soll ich meinen Erstgeborenen geben für meine Übertretung, die Frucht meines Leibes für die Sünde meiner Seele?

  Mic 6:8 Hij heeft u, mens, bekendgemaakt wat goed is en wat de HEERE van u vraagt: niets anders dan recht te doen, goedertierenheid lief te hebben en ootmoedig te wandelen met uw God.

  Duits: Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der HERR von dir fordert: was anders als Recht tun, Liebe üben und demütig wandeln mit deinem Gott?

  Get Adobe Flash player


  De Nederlandse zangeres Anja Schraal zingt Micha 6:6-8 in het Duits. Duur: 3 min. 44 sec. 

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.