Molech

Van $1

  Inhoudsopgave
  Geen koppen

  Versie vanaf 08:51, 31 mrt 2020

  Terug naar deze versie.

  Terug naar Versie archief.

  Bekijk huidige versie

  Molech (of Moloch, Milchom, Milkom) was de god van de Ammonieten en Feniciërs waaraan sommige Israëlieten hun kinderen offerden. Molech, wiens naam ‘koning’ betekent, was de hoofdgod van de Ammonieten.

  Hij wordt ook Milkom genoemd (Jer. 49:1, 3; 1 Kon. 11:5).

  Bij het brengen van de kinderoffers liet men de kinderen door het vuur gaan, ze werden met vuur verbrand. Deze gruwel gebeurde in Israël bij Tofet in het dal Hinnom bij Jeruzalem.

  Jer 32:35 Zij bouwden de hoogten van de Baäl, die in het dal Ben-Hinnom zijn, om hun zonen en hun dochters voor de Molech door [het vuur] te laten gaan, wat Ik hun niet geboden had. En in Mijn hart was het niet opgekomen dat zij deze gruweldaad zouden doen, zodat ze Juda zouden doen zondigen.
  Jer 32:36 Welnu, daarom, zo zegt de HEERE, de God van Israël, van deze stad, waar u van zegt: Zij is door het zwaard, door de honger en door de pest in de hand van de koning van Babel gegeven:

  (HSV)

  De H. Schrift noemt Milchom (Molech) “het verfoeisel der Ammonieten” (1 Kon. 11:5):

  1Kon 11:5 Want Salomo wandelde Astoreth, den god der Sidoniers, na, en Milchom, het verfoeisel der Ammonieten.
  (SV)
   


   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.