Nehemia (bijbelboek)

Van $1

  Versie vanaf 15:58, 8 jul 2020

  Terug naar deze versie.

  Terug naar Versie archief.

  Bekijk huidige versie

  Nehemia is de naam van een boek in het Oude Testament, het eerste deel van de Bijbel

  Geschiedkundige achtergrond

  De boeken Ezra en Nehemia gaan over een periode van meer dan 100 jaar, te beginnen bij het edict van Kores, die de Joodse ballingen toestemming gaf terug te keren naar hun land (539 v. Chr.) tot aan het 2e verblijf van Nehemia in Jeruzalem (ca.  433 v. Chr.)

  Nehemia beschrijft een periode uit de geschiedenis van Israël, waarover uit andere bronnen niet veel bekend is. Het speelt zich af in de periode van 445 tot ca. 425 v. Chr. Latere geschiedschrijving van Israël vinden we niet in de oudtestamentische canon.

  Het boek speelt in de tijd van het Perzische wereldrijk. Veel Joden zijn al terug gekeerd naar hun land en ook demuren van Jeruzalem.jpg tempel is herbouwd. Helaas zijn de muren van Jeruzalem, die de inwoners bescherming moeten geven nog nooit opnieuw opgebouwd. Door de tegenwerking van buurvolken en door wantrouwen van de Perzische koningen is dit werk nooit ter hand genomen. In het 20 ste jaar van Artachsasta (445 v. Chr.) vertrekt Nehemia met toestemming van de koning naar Jeruzalem om de herbouw ter hand te nemen. Waarschijnlijk verwachtte Artachsasta op deze manier een bruggenhoofd te vormen tegen de groeiende invloed van het Griekse rijk.

  Auteur en datering

  Volgens de Joodse traditie zou Ezra de schrijver zijn van zowel Ezra als Nehemia. Er zijn hiervoor geen keiharde bewijzen aan te voeren. In ieder geval heeft de auteur beschikt over aantekeningen van Nehemia zelf, getuige de gedeelten die geschreven zijn in de ik-persoon. 

  Er zijn geen aanwijzingen dat het boek veel later na de herbouw zijn geschreven.

  Sleutelgedachten en boodschap

  Sleutelwoorden van dit boek zijn "gebed" en "werken."

  Sleutelteksten: Nehemia 1:4 en 6:3.

  Boodschap van het boek: Succesvolle arbeid voor God wordt geboren uit gebed, en gaat gepaard met hard werken, lijden en vervolging. Maar, als het een werk van God is, is het niet te keren. Het boek bevat belangrijke leiderschapslessen. Enkele onontbeerijke kenmerken van geestelijk leiderschap zijn: een intens gebedsleven, volledige inzet, onbaatzuchtigheid, oog voor sociale gerechtigheide en geestelijke zaken.

  Indeling

  Het boek is grofweg te verdelen in 4 hoofd afdelingen:

  I.   De gebeurtenissen die leidden tot Nehemia's aanstelling als goeverneur van Juda. (hoofdstuk 1 tot 2:10.)

  II.  De herbouw van de muur, ondanks felle tegenstand. (hoofdstuk 2:11 tot 6:19.)

  III. Nehemia's wijze organisatie en zijn voorbereiding voor zijn terugkeer naar Babylon. (hoofdstuk 7 tot 12.)

  IV. Hervormingen die plaats vinden na Nehemia's terugkeer uit Babylon. (hoofdstuk 13.)

  Ook is een tweedeling van het boek mogelijk: 

  De hoofdstukken 1:1-7:72 gaan over het herstel van muren en poorten van Jeruzalem.

  De hoofdstukken 8:1-13:31 gaan over het herstel van het Joodse volk. 

  De koren op de stadsmuren

  Tijdens de inwijding van de muren van Jeruzalem gaan twee zangkoren over de muren. Hun routes worden hieronder aangeduid.

  Jeruzalem_Poorten_Nehemia12.jpg
  Plattegrond[1]: De beide koren, aangeduid door de kleuren oranje en groen, op Jeruzalems poorten. 
  (Klik op de plattegrond om deze te vergroten)

  'Zoals Nehemia' 

  Elly en Rikkert Zuiderveld hebben een lied gemaakt over de herbouw van Jeruzalem, Zoals Nehemia:

  Get Adobe Flash player


  Zoals Nehemia, lied van Elly en Rikkert Zuiderveld; videofilmpje van Esther Haaisma, 2008. Duur: 2 minuten. Bron: Youtube.com.

  Voetnoten

  1. ↑ Plattegrond door Harry Springer, 5 november 2011. Dit is een afgeleide van de plattegrond in Jan-Paul Spoor, De herbouw van de muren en poorten van Jeruzalem, artikel op OudeSporen.nl, 2010, bestandsformaat pdf. 


   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.