Perzische Rijk

Van $1

  Inhoudsopgave
  1. 1. Voetnoten

  Versie vanaf 01:54, 6 apr 2020

  Terug naar deze versie.

  Terug naar Versie archief.

  Bekijk huidige versie

  Het Perzische rijk werd gesticht door Cyrus de Grote (559-529 v.C,), in de Bijbel Kores genoemd. In 559 v.C. werd hij heerser over de Perzen en vazalvorst van de Medische koning Astyages. Hij verenigde de Perzen en wierp het juk der Meden af. Cyrus veroverde de rest van Medië rond 550 v.C. Hij verenigde de Meden en Perzen en spoedig volgden meer veroveringen.

  Veroveringen door Cyrus de Grote (Kores) - Perzische Rijk - Access Foundation.jpg

  Kaart[1]: de veroveringen door Cyrus de Grote (Kores)
  (Klik op de kaart om deze te vergroten)

  Ahasveros, de gemaal van koningin Esther, breidt in de 5e eeuw voor Chr. het Perzische rijk uit naar Macedonië en Libië tot aan het Kaukasus gebergte en de Arabische woestijn. De oostelijke grens was Indie (het land rond de rivier de Indus) en de zuid-westelijke grens Morenland (= Koesj of Ethiopie), ten zuiden van Egypte. Het rijk omvatte 127 gewesten.

  Es 8:9 Toen werden des konings schrijvers geroepen, ter zelfder tijd, in de derde maand (zij is de maand Sivan), op den drie en twintigsten derzelve, en er werd geschreven naar alles, wat Mordechai gebood, aan de Joden, en aan de stadhouders, en landvoogden, en oversten der landschappen, die van Indie af tot aan Morenland [strekken], honderd zeven en twintig landschappen, een ieder landschap naar zijn schrift, een ieder volk naar zijn spraak; ook aan de Joden naar hun schrift en naar hun spraak.
  (SV)

  Perzische_rijk.jpg 
  Kaart2. ↑ : Perzische rijk
  (Klik op de kaart om deze te vergroten)

  Voetnoten

  1. ↑, 2. ↑ Kaart ontleend van Zaine Ridling (red.), Bible Atlas. Access Foundation. De gebruiksvergunning is: attribution, non-commercial. 


   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.