Perzische Rijk

Van $1

  Inhoudsopgave
  1. 1. Voetnoten

  Versie vanaf 08:30, 31 mrt 2020

  Terug naar deze versie.

  Terug naar Versie archief.

  Bekijk huidige versie

  Het Perzische rijk werd gesticht door Cyrus II de Grote (559-529 v.C,), in de Bijbel Kores genoemd. In 559 v.C. werd hij heerser over de Perzen en vazalvorst van de Medische koning Astyages. Hij verenigde de Perzen en wierp het juk der Meden af. Cyrus veroverde de rest van Medië rond 550 v.C. Hij verenigde de Meden en Perzen en spoedig volgden meer veroveringen.

  Veroveringen door Cyrus de Grote (Kores) - Perzische Rijk - Access Foundation.jpg

  Kaart[1]: de veroveringen door Cyrus de Grote (Kores)
  (Klik op de kaart om deze te vergroten)

  Cyrus II de Grote stichtte het koningshuis van de Achaemeniden, zo genoemd naar zijn voorouder Achaemenes. Het heerste over het wereldrijk tot de verovering door Alexander de Grote in 330 v.Chr. De vorsten van dit koningshuis zijn:

  • Cyrus II de Grote, in de Bijbel Kores genoemd, koning 559-529 v.C.
  • Cambyses II, koning 529-522 v.C. Zoon van Cyrus II de Grote. 
  • Pseudo-Smerdis521 v.C. gedurende 7 maanden koning. Een oplichter wiens ware naam was Guatama en die zich voordeed als Smerdis, de tweede zoon van Cyrus II, die in het geheim vermoord was. 
  • Darius de Grote (Darius I of Darius Hystaspes), koning 521-486 v.C. Zoon van Hystaspes, opvolger van Cambyses II.
  • Xerxes I, in de Bijbel Ahasveros genoemd, koning 485-465 v.C.
  • Artaxerxes I, in de Bijbel (Ezr., Neh.) genoemd Arthahsasta, koning 465-424 v.C. 
  • Xerxes II, koning 424-423 v.C. gedurende 45 dagen
  • Sogdianus, koning 423 v.C. Had Xerxes II vermoord en werd ook zelf vermoord.
  • Darius II, koning 423-404 v.C.
  • Artaxerxes II, koning 404-358 v.C.
  • Artaxerxes III, koning 358-338 v.C.
  • Arses, koning 338-336 v.C
  • Darius III (Codomannus), koning 336-330 v.C.

  Een engel sprak tegenover de profeet Daniël van toekomstige koningen van Perzië. 

  Da 11:1 En ik, ik stond in het eerste jaar van Darius, de Mediër, hem [terzijde] als steun en toeverlaat.
  Da 11:2 Nu zal ik u dan de waarheid bekendmaken.Zie, er zullen nog drie koningen in Perzië aan de macht komen, en de vierde zal grotere rijkdom verwerven dan alle \@anderen.\@ Als hij sterk geworden is door zijn rijkdom, zal hij allen opzetten tegen het koninkrijk Griekenland.

  Da 11:3 Daarna zal er een machtige koning aan de macht komen, die met grote heerschappij zal heersen en zal handelen naar eigen goeddunken.
  (HSV)

  Ahasveros, de gemaal van koningin Esther, breidt in de 5e eeuw voor Chr. het Perzische rijk uit naar Macedonië en Libië tot aan het Kaukasus gebergte en de Arabische woestijn. De oostelijke grens was Indie (het land rond de rivier de Indus) en de zuid-westelijke grens Morenland (= Koesj of Ethiopie), ten zuiden van Egypte. Het rijk omvatte 127 gewesten.

  Es 8:9 Toen werden des konings schrijvers geroepen, ter zelfder tijd, in de derde maand (zij is de maand Sivan), op den drie en twintigsten derzelve, en er werd geschreven naar alles, wat Mordechai gebood, aan de Joden, en aan de stadhouders, en landvoogden, en oversten der landschappen, die van Indie af tot aan Morenland [strekken], honderd zeven en twintig landschappen, een ieder landschap naar zijn schrift, een ieder volk naar zijn spraak; ook aan de Joden naar hun schrift en naar hun spraak.
  (SV)

  Perzische_rijk.jpg 
  Kaart2. ↑ : Perzische rijk
  (Klik op de kaart om deze te vergroten)

  De regeerperiode van Darius III (336-330 v.C.), de laatste koning van het koningshuis der Achaemeniden, stond vrijwel geheel in het teken van de strijd tegen de Griekse veroveraar Alexander de Grote. 

  Voetnoten

  1. ↑, 2. ↑ Kaart ontleend van Zaine Ridling (red.), Bible Atlas. Access Foundation. De gebruiksvergunning is: attribution, non-commercial. 


   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.