Protestants Christelijke Ouderenbond (PCOB)

Van $1

  Inhoudsopgave
  1. 1. Meer informatie
  2. 2. Voetnoot

  Versie vanaf 08:25, 31 mrt 2020

  Terug naar deze versie.

  Terug naar Versie archief.

  Bekijk huidige versie

   

  De Protestants Christelijke Ouderenbond (PCOB) is een vereniging die de materiële en immateriële belangen van ouderen in het algemeen en van de leden in het bijzonder behartigt. Bijvoorbeeld belangen met betrekking tot ziektekosten, AOW, arbeid, welzijn en leefomstandigheden. De bond heeft zo’n 100.000 leden verdeeld over 14 gewesten en zo’n 355 afdelingen (2013)[2].

  Gods Woord geldt als grondslag van de vereniging. “Onze identiteit is gebaseerd op christelijk-sociale normen en waarden. De Bijbel als Gods Woord is de basis van ons denken en handelen. Omzien naar elkaar, solidair zijn, verantwoordelijkheid nemen; het zijn belangrijke uitgangspunten voor de PCOB.” [1]

  De ouderenbond is opgericht in 1960. In 1993 had de bond zo’n 70 duizend leden, in 1995 75.000.

  Meer informatie

  Website van de ouderenbond: www.PCOB.nl

  Voetnoot

  1. ↑ Citaat ontleend aan http://www.pcob.nl/wieisdepcob/ , 23 feb. 2013.
  2. ↑ Bron: http://www.pcob.nl/wieisdepcob/over-ons/, 23 feb. 2013.


   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.