Deze pagina kan niet worden bewerkt.

Samaritanen

Van $1

  Inhoudsopgave
  Om terug te kunnen gaan, dient u de versie waarnaar u terug wilt gaan te vergelijken met de huidige versie, door ze beide te selecteren in het versie archief.

  Gecombineerde revisie vergelijking

  Vergelijken van de versie aangepast op 17:47, 18 mei 2014 door Kees Langeveld met versie aangepast op 07:56, 17 mrt 2020 door Kees Langeveld.

  ...

  Toen Jezus van Galilea naar Jeruzalem ging, weigerden Samaritanen van een zeker dorp hem te ontvangen, omdat Hij op weg was naar Jeruzalem. 

  Lu 9:52  En Hij zond boden voor Zich uit. En zij gingen heen en kwamen in een dorp van Samaritanen om voor Hem een verblijf in gereedheid te brengen.  Lu 9:53  En zij ontvingen Hem niet, omdat Hij op weg was naar Jeruzalem. Lu 9:54  Toen nu zijn discipelen Jakobus en Johannes dit zagen, zeiden zij: Heer, wilt U dat wij zeggen dat vuur van de hemel moet neerdalen en hen verteren zoals ook Elia heeft gedaan?  Lu 9:55  Hij echter keerde Zich om en bestrafte hen en zei: U weet niet van welke geest u bent.  Lu 9:56  Want de Zoon des mensen is niet gekomen om zielen van mensen te verderven maar te behouden. En zij gingen naar een ander dorp. (Telos)

  ...

  Versie van 17:47, 18 mei 2014

  Deze revisie is aangepast door Kees Langeveld (Ban)

  ...

  Versie vanaf 07:56, 17 mrt 2020

  Deze revisie is aangepast door Kees Langeveld (Ban)

  ...

  Toen Jezus van Galilea naar Jeruzalem ging, weigerden Samaritanen van een zeker dorp hem te ontvangen, omdat Hij op weg was naar Jeruzalem. 

  Lu 9:52  En Hij zond boden voor Zich uit. En zij gingen heen en kwamen in een dorp van Samaritanen om voor Hem een verblijf in gereedheid te brengen.  Lu 9:53  En zij ontvingen Hem niet, omdat Hij op weg was naar Jeruzalem. Lu 9:54  Toen nu zijn discipelen Jakobus en Johannes dit zagen, zeiden zij: Heer, wilt U dat wij zeggen dat vuur van de hemel moet neerdalen en hen verteren zoals ook Elia heeft gedaan?  Lu 9:55  Hij echter keerde Zich om en bestrafte hen en zei: U weet niet van welke geest u bent.  Lu 9:56  Want de Zoon des mensen is niet gekomen om zielen van mensen te verderven maar te behouden. En zij gingen naar een ander dorp. (Telos)

  ...


   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.