Sara

Van $1

  Inhoudsopgave
  1. 1. Voetnoot

  Versie vanaf 23:02, 24 aug 2019

  Terug naar deze versie.

  Terug naar Versie archief.

  Bekijk huidige versie

  Sara , eerst Sarai geheten, was de dochter van Terah (Gen. 20:12), de stiefzus en vrouw van Abraham en de moeder van Izak.

  Ze trok met haar man Abram mee uit Ur en ging wonen in Kanaän. Ze was onvruchtbaar, maar in Gen. 17:17, toen ze ongeveer 89 jaar oud was, werd haar een talrijk nageslacht beloofd. Ze baarde Izaäk toen ze 90 jaar was.   

  Ze heette eerst Sarai (‘mijn vorstin’), Gen. 12:5, maar later, toen God opnieuw aan Abram verscheen en bij de herhaalde belofte van een talrijk nageslacht diens naam veranderde in Abraham ('vader van een menigte'), moest de aartsvader aan zijn vrouw de naam Sara geven, Gen. 17:15. Deze nieuwe naam betekent ‘vorstin’, van het werkwoord saror, ‘de opperheerschappij hebben, heer zijn’[1]. Ze is 127 jaar oud geworden.

  Voetnoot

  1. ↑ S.J. van Ronkel, Woordenboek der eigennamen (Groningen: M. Smit, 1835) s.v. Sara. 


   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.