Simon de Zeloot

Van $1

  Inhoudsopgave
  1. 1. Bron

  Versie vanaf 16:21, 1 jun 2020

  Terug naar deze versie.

  Terug naar Versie archief.

  Bekijk huidige versie

  Simon de Zeloot was een van de twaalf apostelen van de Heer Jezus.

  Zijn bijnaam was Zeloot, d.i. IJveraar. In het Grieks: Zelotes. Een andere bijnaam van was 'de Kanaaniet', ‘Kananites’ of ‘Kananeüs’. (Gr. kananaios, van Aram. kanaan). Misschien dienden de bijnamen om hem te onderscheiden van de andere apostel die Simon heette: Simon Petrus

  De Heer Jezus verkoos Simon met elf anderen uit zijn leerlingen tot apostel.

  Lu 6:13 En toen het dag was geworden, riep Hij zijn discipelen bij Zich en koos er twaalf van hen uit, die Hij ook apostelen noemde:
  Lu 6:14 Simon, die Hij ook Petrus noemde, en zijn broer Andreas, Jakobus, Johannes, Filippus, Bartholomeus,
  Lu 6:15 Mattheus, Thomas, Jakobus, de zoon van Alfeus, Simon, bijgenaamd de Zeloot, Judas, de broer van Jakobus,
  Lu 6:16 en Judas Iskariot, die de verrader is geworden.
  (TELOS)

  De TELOS-vertaling neemt de Nederlandse vorm 'Zeloot'. De Statenvertaling en de Herziene Statenvertaling nemen de Griekse naam 'Zelotes' over. 

  Lu 6:15 Mattheüs en Thomas, Jakobus, den [zoon] van Alfeüs, en Simon genaamd Zelótes; (SV)
  Lu 6:15 Mattheüs en Thomas, Jakobus de [zoon] van Alfeüs, en Simon die Zelotes genoemd werd, (HSV)

  Bron

  P.J. Gouda Quint, Woordenboek des Bijbels, inzonderheid ten gebruike bij de Statenvertaling. Haarlem: De erven F. Bohn, 1866. Tekst van het lemma 'Simon', lid 6, is op 8 aug. 2015 verwerkt.


   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.