Snoek, Isaac

Van $1

  Inhoudsopgave
  1. 1. Geschriften
  2. 2. Voetnoot

  Versie vanaf 01:59, 6 apr 2020

  Terug naar deze versie.

  Terug naar Versie archief.

  Bekijk huidige versie

  I. Snoek (1890/1891- 1965)[1] was schrijver en hoofd van een christelijke school in Rijswijk. Hij verwierf bekendheid door zijn publicaties op het gebied van bijbelse- en kerkgeschiedenis. 

  Snoeks bekend geworden Leerboek voor de Bijbelse Geschiedenis werd door een boekbeoordelaar in de Waarheidsvriend (2 april 1959), het huisorgaan van de Gereformeerde Bond binnen de PKN, genoemd "een onmisbaar hulipmlddel voor ieder, die de Bijbelse geschiedenis bestuldeert". 

  Snoek was lid van de Vereniging van Christelijke Onderwijzers en Onderwijzeressen in Nederland en de Overzeese Gewesten. 

  Hij overleed op 74-jarige leeftijd op vrijdag 24 (?) september 1965 [2] te 's-Gravenhage.

  Geschriften

  Boeken door I. Snoek geschreven zijn[3]:

  • Aanteekeningen bij de historische gedeelten der Heilige Schrift : van Adam tot Mozes (1924)
  • Atlasje : bij de heilige geschiedenis (1930)
  • De lijdensgeschiedenissen : Intocht - Hemelvaart (1931)
  • De Handelingen der apostelen (1932)
  • Leerboek der heilige geschiedenis (1932)
  • Overeenstemming der vier evangeliën, benevens de Handelingen der Apostelen (1933)
  • Koningen van Israels God gegeven : Saul, David, Salomo (1938)
  • In Bethlehem en in Nazareth : geboorte en jeugd van den Heere Jezus : aankondiging-verzoeking (1938)
  • Met K. Dijk e.a.: Referaten gehouden op de 91ste Algemeene Vergadering van de Vereniging van Christelijke Onderwijzers en Onderwijzeressen in Nederland en de Overzeese Gewesten op 30 en 31 Mei 1944 in Hotel Gooiland te Hilversum (1944)
  • Met G. Aldus: In het land van de Bijbel : hoe het er is - en hoe het er was (1947)
  • De komst van de Middelaar (1948)
  • Het lijden en sterven van den Middelaar (1948)
  • De Middelaar in zijn verhoging (1949)
  • Toelichting bij enkele punten uit het Rapport bijbelse geschiedenis-onderwijs (1952)
  • Leerboek voor de bijbelse geschiedenis (1976)

  Hij schreef diverse (achtergrond-)artikelen over bijbelse onderwerpen in het tijdschrift Timotheüs[4].

  Voetnoot

  1. ↑ Biografische gegevens zijn schaars. De Koninklijke Bibliotheek (2013) heeft op haar site geen geboorte- of overlijdensdatum. Enkele bibliotheken geraadpleegd in 2012 konden geen informatie vinden.

  2. ↑ Het Gereformeerd Gezinsblad schreef op zaterdat 25 sept .1965: "De heer I. Snoek, rustend hoofd der school, is op 74-jarige leeftijd te 's- Gravenhage overleden.”

  3. ↑ Aldus http://www.worldcat.org/identities/np-snoek,%20i, geraadpleegd 15 dec. 2013.

  4. ↑ Zie voor een lijst van artikelen: http://www.achterderug.nl/pageartikel.php?id=Snoek&id1=I.&id2=Alles


   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.