Wet van Mozes

Van $1

  Inhoudsopgave
  1. 1. Meer informatie

  Versie vanaf 15:55, 2 jul 2020

  Terug naar deze versie.

  Terug naar Versie archief.

  Bekijk huidige versie

  Wet van Mozes is een bijbelse aanduiding van de wet die God door de bemiddeling van Mozes aan het volk Israël heeft gegeven.

  God gaf Zijn Wet aan een volk dat reeds gescholen had achter het bloed en uit Egypte was bevrijd. De wet van Mozes is dus gegeven aan een verlost volk. 

  De wet is rechtvaardig goed.

  Ro 7:12 De wet is dus heilig, en het gebod is heilig en rechtvaardig en goed.
  (TELOS)

  De kern van de wet is de Tien Geboden. Deze ’10 woorden’ duiden ook aan wie God is.

  De wet wordt bezongen in Psalm 119, dat uit 22 coupletten bestaat, naar de letters van het Hebreeuwse alfabet.

  De Heer Jezus is geboren onder de wet van Mozes en heeft deze wet volmaakt nageleefd. De wet is door Mozes gegeven, doch de genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden (Joh. 1:17). Met de komst van Christus en van de Heilige Geest is een nieuwe tijdsperiode aangebroken: de bedeling van de genade.

  Een gelovige in Christus is met Christus gestorven voor de zonde en de wet en dan ook niet onderworpen aan het bestel van de wet. Hij is met Christus opgestaan om in nieuwheid van leven te wandelen. Hij leeft onder de heerschappij van de genade. Hij is niet bandeloos of wetteloos, maar aan Christus onderworpen. Gods Woord en Gods Geest leren hem hoe hij moet leven (Tit. 2:11-14). Wandelend door de Geest vervult hij de wet van Christus.

  Ro 13:10 De liefde doet de naaste geen kwaad; daarom is de liefde de vervulling der wet.
  (NBG51) 

  Meer informatie

  Ger de Koning, De christen en de wet, Uitgeverij: Johannes Multimedia 2010. Pagina's: 106. Download van OudeSporen.nl

  Hugo Bouter, Wet versus Genade; over de reikwijdte van de Tien Woorden. Boeken om de Bijbel: Gouda, 2013. Download van OudeSporen.nl 


   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.