Deze pagina kan niet worden bewerkt.

Zonde

Van $1

  Inhoudsopgave
  Om terug te kunnen gaan, dient u de versie waarnaar u terug wilt gaan te vergelijken met de huidige versie, door ze beide te selecteren in het versie archief.

  Gecombineerde revisie vergelijking

  Vergelijken van de versie aangepast op 10:11, 11 aug 2014 door Jannie de Klein-Beekelaar? met versie aangepast op 06:36, 6 aug 2018 door Kees Langeveld.

  ...

  Overerving van de zondige natuurErfelijkheid

  Zonden komen voort uit onze zondige geaardheid, die we hebben geërfd van onze oerouders, Adam en Eva, die gezondigd hadden.   De zondige natuur is erfelijk. 

  De Zondeloze. De Heer Jezus is geboren uit een vrouw en desondanks is Hij zonder zonde. Geeft de vrouw dan geen zondige natuur aan haar kinderen door? Hiervoor is de volgende verklaring gegeven. Als de vrouw de zonde zou doorgeven aan haar kinderen, zou de Here Jezus Christus niet zonder zonde zijn, dus wordt de zondige natuur door de man doorgegeven aan zijn nageslacht. Zonde zit dus in het sperma. Daarom heeft Jezus Christus geen aardse vader, zodat Hij zonder zonde is, Hebreeën 9:28. Hij is verwekt door God de Heilige Geest, Mattheüs 2:20 en Lucas 1:35. 

  Alle mensen zondig

  Alle mensen op aarde hebben een zondige natuur en zondigen. De wijze Salomo erkende, bij de inwijding van de tempel, in zijn gebed tot God (1 Kon. 8:46, 2 Kron. 6:36): 

  1Kon 8:46 Wanneer zij gezondigd zullen hebben tegen U (want geen mens is er, die niet zondigt), ... (SV)

  Spr 20:9 Wie kan zeggen: Ik heb mijn hart gezuiverd, ik ben rein van mijn zonde? (SV)

  Pre 7:20 Voorzeker, er is geen mens rechtvaardig op de aarde, die goeddoet en niet zondigt. (HSV)

  In een van de oudste boeken van de Bijbel, het boek Job, wordt beleden: 

  Job 14:4 Wie zal een reine geven uit een onreine? Niet één. (HSV)

  Job 15:14 Wat is de sterveling dat hij zuiver zou zijn, en dat hij, geboren uit een vrouw, rechtvaardig zou zijn? (HSV)

  Job 25:4 Hoe zou een sterveling dan rechtvaardig zijn voor God, en hoe zou hij, geboren uit een vrouw, zuiver zijn? (HSV)

  David dichtte:

  Ps 51:5 (51:7) Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen. (HSV)

  Alle mensen zijn onder de zonde, onder haar macht en werking:

  Ro 3:9 Wat dan? Zijn wij uitnemender? Helemaal niet. Wij hebben immers tevoren zowel Joden als Grieken beschuldigd, dat zij allen onder de zonde zijn, (TELOS)

  Wie oordeelt dat de ander zondigt, veroordeelt zichzelf, daar hij eveneens zondig. 

  Ro 2:1 Daarom bent u niet te verontschuldigen, mens, wie u ook bent die oordeelt; want waarin u de ander oordeelt, veroordeelt u zichzelf; want u die oordeelt, bedrijft dezelfde dingen. (TELOS)

  Alles is onder de zonde besloten. 

  Ga 3:22 Maar de Schrift heeft alles onder de zonde besloten, opdat de belofte op grond van geloof in Jezus Christus gegeven zou worden aan hen die geloven. (TELOS)

  Doordat allen zondigen, komen zij tekort aan de heerlijkheid van God, ze bereiken die niet. 

  ...

  Ro 3:23 Want allen hebben gezondigd en komen te kort aan de heerlijkheid van God, (TELOS)

  ...

  Doordat alle mensen een zondige natuur hebben en zondigen en de zonde dodelijk is, sterven de mensen. 

  ...

  Ro 5:12 Daarom, zoals door een mens de zonde in de wereld is gekomen en door de zonde de dood, en zo de dood tot alle mensen is doorgegaan, doordat allen gezondigd hebben … (TELOS)

  Sommigen loochenen dat zij zonde hebben, zij beweren dat zij niet gezondigd hebben. De apostel Johannes antwoordt: 

  1Jo 1:8 Als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en de waarheid is niet in ons. 1Jo 1:9 Als wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. 1Jo 1:10 Als wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, maken wij Hem tot een leugenaar en zijn woord is niet in ons. (TELOS)

  Uitzondering. Op de regel dat alle mensen op aarde een zondige natuur hebben en zondigen, is slechts één uitzondering geweest: de mens Jezus Christus. 

  ...

  Versie van 10:11, 11 aug 2014

  Deze revisie is aangepast door Jannie de Klein-Beekelaar? (Ban)

  ...

  Erfelijkheid

  ...

  Versie vanaf 06:36, 6 aug 2018

  Deze revisie is aangepast door Kees Langeveld (Ban)

  ...

  Overerving van de zondige natuur

  Zonden komen voort uit onze zondige geaardheid, die we hebben geërfd van onze oerouders, Adam en Eva, die gezondigd hadden. De zondige natuur is erfelijk. 

  De Zondeloze. De Heer Jezus is geboren uit een vrouw en desondanks is Hij zonder zonde. Geeft de vrouw dan geen zondige natuur aan haar kinderen door? Hiervoor is de volgende verklaring gegeven. Als de vrouw de zonde zou doorgeven aan haar kinderen, zou de Here Jezus Christus niet zonder zonde zijn, dus wordt de zondige natuur door de man doorgegeven aan zijn nageslacht. Zonde zit dus in het sperma. Daarom heeft Jezus Christus geen aardse vader, zodat Hij zonder zonde is, Hebreeën 9:28. Hij is verwekt door God de Heilige Geest, Mattheüs 2:20 en Lucas 1:35. 

  Alle mensen zondig

  Alle mensen op aarde hebben een zondige natuur en zondigen. De wijze Salomo erkende, bij de inwijding van de tempel, in zijn gebed tot God (1 Kon. 8:46, 2 Kron. 6:36): 

  1Kon 8:46 Wanneer zij gezondigd zullen hebben tegen U (want geen mens is er, die niet zondigt), ... (SV)

  Spr 20:9 Wie kan zeggen: Ik heb mijn hart gezuiverd, ik ben rein van mijn zonde? (SV)

  Pre 7:20 Voorzeker, er is geen mens rechtvaardig op de aarde, die goeddoet en niet zondigt. (HSV)

  In een van de oudste boeken van de Bijbel, het boek Job, wordt beleden: 

  Job 14:4 Wie zal een reine geven uit een onreine? Niet één. (HSV)

  Job 15:14 Wat is de sterveling dat hij zuiver zou zijn, en dat hij, geboren uit een vrouw, rechtvaardig zou zijn? (HSV)

  Job 25:4 Hoe zou een sterveling dan rechtvaardig zijn voor God, en hoe zou hij, geboren uit een vrouw, zuiver zijn? (HSV)

  David dichtte:

  Ps 51:5 (51:7) Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen. (HSV)

  Alle mensen zijn onder de zonde, onder haar macht en werking:

  Ro 3:9 Wat dan? Zijn wij uitnemender? Helemaal niet. Wij hebben immers tevoren zowel Joden als Grieken beschuldigd, dat zij allen onder de zonde zijn, (TELOS)

  Wie oordeelt dat de ander zondigt, veroordeelt zichzelf, daar hij eveneens zondig. 

  Ro 2:1 Daarom bent u niet te verontschuldigen, mens, wie u ook bent die oordeelt; want waarin u de ander oordeelt, veroordeelt u zichzelf; want u die oordeelt, bedrijft dezelfde dingen. (TELOS)

  Alles is onder de zonde besloten. 

  Ga 3:22 Maar de Schrift heeft alles onder de zonde besloten, opdat de belofte op grond van geloof in Jezus Christus gegeven zou worden aan hen die geloven. (TELOS)

  Doordat allen zondigen, komen zij tekort aan de heerlijkheid van God, ze bereiken die niet. 

  ...

  Ro 3:23 Want allen hebben gezondigd en komen te kort aan de heerlijkheid van God, (TELOS)

  ...

  Doordat alle mensen een zondige natuur hebben en zondigen en de zonde dodelijk is, sterven de mensen. 

  ...

  Ro 5:12 Daarom, zoals door een mens de zonde in de wereld is gekomen en door de zonde de dood, en zo de dood tot alle mensen is doorgegaan, doordat allen gezondigd hebben … (TELOS)

  Sommigen loochenen dat zij zonde hebben, zij beweren dat zij niet gezondigd hebben. De apostel Johannes antwoordt: 

  1Jo 1:8 Als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en de waarheid is niet in ons. 1Jo 1:9 Als wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. 1Jo 1:10 Als wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, maken wij Hem tot een leugenaar en zijn woord is niet in ons. (TELOS)

  Uitzondering. Op de regel dat alle mensen op aarde een zondige natuur hebben en zondigen, is slechts één uitzondering geweest: de mens Jezus Christus. 

  ...


   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.