Deze pagina kan niet worden bewerkt.

Mesopotamië - torenbouw

Van $1

  Inhoudsopgave
  Om terug te kunnen gaan, dient u de versie waarnaar u terug wilt gaan te vergelijken met de huidige versie, door ze beide te selecteren in het versie archief.

  Gecombineerde revisie vergelijking

  Vergelijken van de versie aangepast op 13:18, 27 apr 2019 door Willem de Visser? met versie aangepast op 13:37, 27 apr 2019 door Willem de Visser?.

  ...

  In het geologisch zeer onrustige Europa zwierven, nog voordat anderen massaal naar Sinear trokken, kleine groepen, bij wie jacht en voedsel verzamelen een belangrijk middel voor de voedselvoorziening was. Schedels, gevonden te Swanscombe (Eng.) en te Steinheim (Dld.), laten zien dat de schedelvorm veel lijkt op die van de moderne mens. Nog voordat de neanderthaler mens verscheen, waren zij de eerste bewoners, na de vloed, van grote delen van Azië, Afrika en Europa. Inmiddels bleek uit meerdere vondsten dat, ondanks anatomische verschillen, zij allen behoren tot het ene menselijke geslacht. Men heeft het gelacht waartoe zij worden gerekend de naam gegeven van Homo sapiens erectus. (zie het artikel Homo sapiens erectus op Christipedia.miraheze). Verspreid over Europa (Azië en Afrika)) Verspreid over Europa vindt men daarnaast schedels met neanderthaler kenmerken. Dezelfde mix aan kenmerken die men heeft aangetroffen in de grotten van de Karmel in Palestina en te Shanidar in Noord-Irak (gebieden van herkomst?). De archeologie plaatst de neanderthaler in een periode met sterke klimaatschommelingen. Een belangrijke fase voor hen is het milde Amersfoort-interstadiaal geweest. TijdensNa het ontstaan van de Alpen en de Pyreneeën werd het klimaat namelijk gekenmerkt door heftige schommelingen. De neanderthaler mens leefde verspreid over heel Europa. Ze kwamen tot dicht bij de Nederlandse grens bij Limburg. Ze waren de dragers van de Moustérien-cultuur. Hun cultuur plaatst hen in het middenpaleolithicum van Nederland. De gangbare archeologie plaatst hen in de periode van 200.000 jaar geleden tot 20.000 jaar geleden. De Bijbelse tijdrekening plaatst hen, en daarmee het Nederlandse middenpaleolithicum, in de periode van ca 3650 tot 3400 voor Christus, de periode van torenbouw (zie het artikel op Christipedia.miraheze. Chronologie: Noach tot Abraham).

  ...

  Wat er gebeurd is tijdens de torenbouw, waardoor het werk totaal mislukte, is niet duidelijk. Men begreep elkaar niet. Mogelijk was men met elkaar in een ernstig conflict geraakt en werd er gevochten. Het is wel duidelijk dat God ingreep. De dienst aan Jahwe was volledig uit Babel verbannen. Men verkoos andere goden. Naar de mens gesproken is Gods bedoeling met de mens na de vloed opnieuw mislukt. Uit de opdracht van God aan het volk van Israël om de Kanaänieten uit te roeien, moet misschien de conclusie verbonden worden dat God hier met een rechtvaardig oordeel komt over een volk dat uit pure haat het er bewust op toe heeft gelegd de dienst aan Hem te niet te doen. God is niet alleen absoluut in Zijn genade, maar ook in Zijn oordeel. Dat zich bij de mislukking van de torenbouw ook natuurrampen hebben voor gedaan (in de vorm van heftige aardschokken, gepaard gaande met tsunami's als gevolg van gebergtevorming),, kan misschien afgeleid worden uit het feit dat Jericho VIII bedekt is geworden door een laag klei. Bovendien breekt ten noorden van de Alpen een koudeperiode aan die ongeveer 800 jaar zal duren. 

  ...

  Versie van 13:18, 27 apr 2019

  Deze revisie is aangepast door Willem de Visser? (Ban)

  ...

  In het geologisch zeer onrustige Europa zwierven, nog voordat anderen massaal naar Sinear trokken, kleine groepen, bij wie jacht en voedsel verzamelen een belangrijk middel voor de voedselvoorziening was. Schedels, gevonden te Swanscombe (Eng.) en te Steinheim (Dld.), laten zien dat de schedelvorm veel lijkt op die van de moderne mens. Nog voordat de neanderthaler mens verscheen, waren zij de eerste bewoners, na de vloed, van grote delen van Azië, Afrika en Europa. Inmiddels bleek uit meerdere vondsten dat, ondanks anatomische verschillen, zij allen behoren tot het ene menselijke geslacht. Men heeft het gelacht waartoe zij worden gerekend de naam gegeven van Homo sapiens erectus. (zie het artikel Homo sapiens erectus op Christipedia.miraheze) Verspreid over Europa vindt men daarnaast schedels met neanderthaler kenmerken. Dezelfde mix aan kenmerken die men heeft aangetroffen in de grotten van de Karmel in Palestina en te Shanidar in Noord-Irak (gebieden van herkomst?). De archeologie plaatst de neanderthaler in een periode met sterke klimaatschommelingen. Een belangrijke fase voor hen is het milde Amersfoort-interstadiaal geweest. Na het ontstaan van de Alpen en de Pyreneeën werd het klimaat namelijk gekenmerkt door heftige schommelingen. De neanderthaler mens leefde verspreid over heel Europa. Ze kwamen tot dicht bij de Nederlandse grens bij Limburg. Ze waren de dragers van de Moustérien-cultuur. Hun cultuur plaatst hen in het middenpaleolithicum van Nederland. De gangbare archeologie plaatst hen in de periode van 200.000 jaar geleden tot 20.000 jaar geleden. De Bijbelse tijdrekening plaatst hen, en daarmee het Nederlandse middenpaleolithicum, in de periode van ca 3650 tot 3400 voor Christus, de periode van torenbouw.

  ...

  Versie vanaf 13:37, 27 apr 2019

  Deze revisie is aangepast door Willem de Visser? (Ban)

  ...

  In het geologisch zeer onrustige Europa zwierven, nog voordat anderen massaal naar Sinear trokken, kleine groepen, bij wie jacht en voedsel verzamelen een belangrijk middel voor de voedselvoorziening was. Schedels, gevonden te Swanscombe (Eng.) en te Steinheim (Dld.), laten zien dat de schedelvorm veel lijkt op die van de moderne mens. Nog voordat de neanderthaler mens verscheen, waren zij de eerste bewoners, na de vloed, van grote delen van Azië, Afrika en Europa. Inmiddels bleek uit meerdere vondsten dat, ondanks anatomische verschillen, zij allen behoren tot het ene menselijke geslacht. Men heeft het gelacht waartoe zij worden gerekend de naam gegeven van Homo sapiens erectus (zie het artikel Homo sapiens erectus op Christipedia.miraheze). Verspreid over Europa (Azië en Afrika) vindt men daarnaast schedels met neanderthaler kenmerken. Dezelfde mix aan kenmerken die men heeft aangetroffen in de grotten van de Karmel in Palestina en te Shanidar in Noord-Irak (gebieden van herkomst?). De archeologie plaatst de neanderthaler in een periode met sterke klimaatschommelingen. Een belangrijke fase voor hen is het milde Amersfoort-interstadiaal geweest. Tijdens het ontstaan van de Alpen en de Pyreneeën werd het klimaat namelijk gekenmerkt door heftige schommelingen. De neanderthaler mens leefde verspreid over heel Europa. Ze kwamen tot dicht bij de Nederlandse grens bij Limburg. Ze waren de dragers van de Moustérien-cultuur. Hun cultuur plaatst hen in het middenpaleolithicum van Nederland. De gangbare archeologie plaatst hen in de periode van 200.000 jaar geleden tot 20.000 jaar geleden. De Bijbelse tijdrekening plaatst hen, en daarmee het Nederlandse middenpaleolithicum, in de periode van ca 3650 tot 3400 voor Christus, de periode van torenbouw (zie het artikel op Christipedia.miraheze Chronologie: Noach tot Abraham).

  ...

  Wat er gebeurd is tijdens de torenbouw, waardoor het werk totaal mislukte, is niet duidelijk. Men begreep elkaar niet. Mogelijk was men met elkaar in een ernstig conflict geraakt en werd er gevochten. Het is wel duidelijk dat God ingreep. De dienst aan Jahwe was volledig uit Babel verbannen. Men verkoos andere goden. Naar de mens gesproken is Gods bedoeling met de mens na de vloed opnieuw mislukt. Uit de opdracht van God aan het volk van Israël om de Kanaänieten uit te roeien, moet misschien de conclusie verbonden worden dat God hier met een rechtvaardig oordeel komt over een volk dat uit pure haat het er bewust op toe heeft gelegd de dienst aan Hem te niet te doen. God is niet alleen absoluut in Zijn genade, maar ook in Zijn oordeel. Dat zich bij de mislukking van de torenbouw ook natuurrampen hebben voor gedaan (in de vorm van heftige aardschokken, gepaard gaande met tsunami's als gevolg van gebergtevorming), kan misschien afgeleid worden uit het feit dat Jericho VIII bedekt is geworden door een laag klei. Bovendien breekt ten noorden van de Alpen een koudeperiode aan die ongeveer 800 jaar zal duren. 

  ...


   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.