Deze pagina kan niet worden bewerkt.

Mesopotamië - torenbouw

Van $1

  Inhoudsopgave
  naar de oudere versie of keer terug naar versie archief

  Gecombineerde revisie vergelijking

  Vergelijken van de versie aangepast op 10:35, 4 mei 2019 door Willem de Visser? met versie huidige aangepast op 10:44, 4 mei 2019 door Willem de Visser?.

  ...

  In het geologisch zeer onrustige Europa zwierven, nog voordat anderen massaal naar Sinear trokken, kleine groepen, bij wie jacht en voedsel verzamelen een belangrijk middel voor de voedselvoorziening was. Schedels, gevonden te Swanscombe (Eng.) en te Steinheim (Dld.), laten zien dat de schedelvorm veel lijkt op die van de moderne mens. Nog voordat de neanderthaler mens verscheen, waren zij de eerste bewoners, na de vloed, van grote delen van Azië, Afrika en Europa. Inmiddels bleek uit meerdere vondsten dat, ondanks anatomische verschillen, zij allen behoordenbehoren tot het ene menselijke geslacht (Homo sapiens). Men heeft het geslachtgelacht waartoe zij worden gerekend de naam gegeven van Homo sapiens erectus (zie het artikel Homo sapiens erectus op Christipedia.miraheze). Zij bleken in West-Europa de dragers te zijn van de vroegpaleolithischevroegpaleolitische cultuur.

  ...

  Versie van 10:35, 4 mei 2019

  Deze revisie is aangepast door Willem de Visser? (Ban)

  ...

  In het geologisch zeer onrustige Europa zwierven, nog voordat anderen massaal naar Sinear trokken, kleine groepen, bij wie jacht en voedsel verzamelen een belangrijk middel voor de voedselvoorziening was. Schedels, gevonden te Swanscombe (Eng.) en te Steinheim (Dld.), laten zien dat de schedelvorm veel lijkt op die van de moderne mens. Nog voordat de neanderthaler mens verscheen, waren zij de eerste bewoners, na de vloed, van grote delen van Azië, Afrika en Europa. Inmiddels bleek uit meerdere vondsten dat, ondanks anatomische verschillen, zij allen behoren tot het ene menselijke geslacht (Homo sapiens). Men heeft het gelacht waartoe zij worden gerekend de naam gegeven van Homo sapiens erectus (zie het artikel Homo sapiens erectus op Christipedia.miraheze). Zij bleken in West-Europa de dragers te zijn van de vroegpaleolitische cultuur. Verspreid over Europa (Azië en Afrika) vond men daarnaast schedels met neanderthaler kenmerken. Dezelfde mix aan kenmerken die men heeft aangetroffen in de grotten van de Karmel in Palestina en te Shanidar in Noord-Irak (gebieden van herkomst?). De archeologie plaatst de neanderthaler in een periode met sterke klimaatschommelingen. Een belangrijke fase voor hen was het milde Amersfoort-interstadiaal geweest. Tijdens het ontstaan van de Alpen en de Pyreneeën werd het klimaat namelijk gekenmerkt door heftige schommelingen. De neanderthaler mens leefde verspreid over heel Europa. Ze kwamen tot dicht bij de Nederlandse grens bij Limburg. Ze waren de dragers van de Moustérien-cultuur. Hun cultuur plaatst hen in het middenpaleolithicum van Nederland. De gangbare archeologie plaatst hen in de periode van 200.000 jaar geleden tot 20.000 jaar geleden. Verwijzend naar Christipedia.miraheze Chronologie: Noach tot Abraham gaan we er van uit dat het vroegpaleolithicum in West-Europa begon ca 4000 jr voor Christus, gevolgd ca 3600 jr voor Christus door het middenpaleolithicum van de neanderthaler. 

  ...

  Huidige versie

  Deze revisie is aangepast door Willem de Visser? (Ban)

  ...

  In het geologisch zeer onrustige Europa zwierven, nog voordat anderen massaal naar Sinear trokken, kleine groepen, bij wie jacht en voedsel verzamelen een belangrijk middel voor de voedselvoorziening was. Schedels, gevonden te Swanscombe (Eng.) en te Steinheim (Dld.), laten zien dat de schedelvorm veel lijkt op die van de moderne mens. Nog voordat de neanderthaler mens verscheen, waren zij de eerste bewoners, na de vloed, van grote delen van Azië, Afrika en Europa. Inmiddels bleek uit meerdere vondsten dat, ondanks anatomische verschillen, zij allen behoorden tot het ene menselijke geslacht (Homo sapiens). Men heeft het geslacht waartoe zij worden gerekend de naam gegeven van Homo sapiens erectus (zie het artikel Homo sapiens erectus op Christipedia.miraheze). Zij bleken in West-Europa de dragers te zijn van de vroegpaleolithische cultuur.

  ...


   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.