Mesopotamië - torenbouw

Van $1

  Inhoudsopgave
  Geen koppen

  Versie vanaf 00:27, 14 aug 2020

  Terug naar deze versie.

  Terug naar Versie archief.

  Bekijk huidige versie

  Toen ongeveer 400 jaar na de vloed de Alpen en het Zagrosgebergte ontstonden (zie artikel Zondvloed en gebergtevorming) , werden de nakomelingen van Noach geconfronteerd met enorme natuurkrachten in de vorm van aardbevingen, vulkanisme, tsunami's en een verstoord klimaat. Dit heeft voor hen de voedselvoorziening heel onzeker gemaakt. Rivieren en beken ontvingen geen water meer of verlegden hun bedding. Het moet deze gemeenschappelijke ervaring zijn geweest, waardoor men massaal op drift geraakte. Vluchtend voor al het geweld, trof men elkaar in de vlakte van Sinear (Gen. 11:2). Waarschijnlijk meende men daar te vinden waarnaar men zocht, veiligheid en voedsel. (zie de artikelen Tweestromenland met kaart, Nimrod en Babylon  )

  Het is waarschijnlijk niet tot een botsing gekomen met families die reeds in de regio woonden. De oorspronkelijke bewoners zijn de dragers geweest van de vroegchalcolithische culturen van Hassuna, Samarra en Halaf . Onder leiding van een sterke leider bundelde men de krachten (Gen. 11:3-4). Hij wordt genoemd in Gen. 10:8-10. Het blijkt Nimrod, een zoon van Cush, een zoon van Cham te zijn. Tjarko Evenboer wijst in zijn boek op de band die er gebleven is tussen het geslacht van Cham en het voorzondvloedse geslacht van Kaïn. Mogelijk is er een relatie tussen Cham en de familie van Naëma (Gen. 4:22) geweest. Na de vloed kan men het Jahwe (de God van Seth) in de kring van Cham niet vergeven dat hij het geslacht van Kaïn weggevaagd heeft. Een onnozel voorval (Gen. 9:20-25) brengt de scheiding tussen wie Jahwe dient en wie de slang dient scherp aan het licht. Noach heeft hier van geweten. Nimrod wordt echter gezien als een held, als iemand bij wie men zich veilig voelt. Dat hij een aanbidder was van Nammu (Naëma?), de godin van de grote waterdiepten, en van de slang, wordt voor lief genomen. De macht van Nimrod zal uitlopen op pure opstand tegen de God van Noach (Gen. 10:9).

  Vertellingen uit de Bijbel doen het nog al eens voorkomen, dat letterlijk alle mensen naar de vlakte van Sinear zijn getrokken. De Bijbel zegt dat niet duidelijk. Eerder geeft de Bijbel aan, dat het vooral de nakomelingen van Cham zijn geweest en dat Assur zich later bij hen heeft gevoegd. Een hypothese zou kunnen zijn dat de mensen van Hassuna nakomelingen van Cham zijn geweest. Ook de kanttekeningen van de statenvertaling wijzen daar op.

  In het geologisch zeer onrustige Europa zwierven inmiddels kleine groepen, bij wie jacht en voedsel verzamelen een belangrijk middel voor de voedselvoorziening was. Schedels, gevonden te Swamscombe (Eng.) en te Steinheim (Dld.), laten zien dat de schedelvorm veel lijkt op die van de moderne mens. Verspreid over Europa vindt men daarnaast schedels met neanderthaler kenmerken. Dezelfde mix aan kenmerken die men heeft aangetroffen in de grotten van de Karmel in Palestina en te Shanidar in Noord-Irak (gebieden van herkomst?). De archeologie plaatst de neanderthaler in een periode met sterke klimaatschommelingen. Een belangrijke fase voor hen is het milde Amersfoort-interstadiaal geweest. Na het ontstaan van de Alpen en de Pyreneeën werd het klimaat namelijk gekenmerkt door heftige schommelingen. 

  Jericho moet gerekend worden tot de oudste steden. De oudste en onderste bewoningslaag (Jericho IX) stamt uit het neolithicum. Dat wil zeggen, nog voor men massaal naar Sinear trok. Jericho VIII is de bewoningslaag die gelijktijdig was met de bouw van de toren te Babel. Eveneens gelijktijdig vestigden zich de eerste bewoners aan de oevers van de Nijl. 

  Lit.: *Tjarko Evenboer - De wereldwijde vloed (Hoornaar 2012) / *W. de Visser - Herschreven Geschiedenis. Bijdrage aan de vorming van een Bijbels paradigma (Zoetermeer 2010) / 


   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.