Mesopotamië - torenbouw

Van $1

  Inhoudsopgave
  Geen koppen

  Versie vanaf 10:19, 13 nov 2019

  Terug naar deze versie.

  Terug naar Versie archief.

  Bekijk huidige versie

  Toen ongeveer 400 jaar na de vloed de Alpen en het Zagrosgebergte ontstonden (zie artikel Zondvloed en gebergtevorming) , werden de nakomelingen van Noach geconfronteerd met enorme natuurkrachten in de vorm van aardbevingen, vulkanisme, tsunami's en een verstoord klimaat. Dit heeft voor hen de voedselvoorziening heel onzeker gemaakt. Rivieren en beken ontvingen geen water meer of verlegden hun bedding. Het moet deze gemeenschappelijke ervaring zijn geweest, waardoor men massaal op drift geraakte. Vluchtend voor al het geweld, trof men elkaar in de vlakte van Sinear (Gen. 11:2). Waarschijnlijk meende men daar te vinden waarnaar men zocht, veiligheid en voedsel. (zie het artikel Tweestromenland)

  Het is waarschijnlijk niet tot een botsing gekomen met families die reeds in de regio woonden. De oorspronkelijke bewoners zijn mogelijk de dragers geweest van de vroegchalcolithische culturen van Hassuna, Samarra en Halaf . Onder leiding van een sterke leider bundelde men de krachten (Gen. 11:3-4). Hij wordt genoemd in Gen. 10:8-10. Het blijkt Nimrod, een zoon van Cush, een zoon van Cham te zijn. 

   

  Lit.: *Tjarko Evenboer - De wereldwijde vloed (Hoornaar 2012)


   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.